Въвеждат система за ранно предупреждение за природни бедствия в Бургаска област

Общините в Бургаска област  вече ще бъдат предупреждавани по-рано за предстоящи бури, щурмове, опасен ураганен вятър или други природни явления, които могат да застрашат живота и имуществото на населението. Това стана ясно днес на редовното заседание на Областния съвет по сигурност, председателствано от зам.-областния управител Атанас Терзиев. По покана на Областна администрация, Бургас бе първият град в който бяха представени „Оперативни системи за ранно предупреждение на опасни явления от хидрометеорологичен произход и използване на резултатите им за вземане на управленчески решения”.

Презентацията бе осъществена от Генералния директор на НИМХ към БАН доц. д-р Георги Корчев. „Обществеността свързва НИМХ единствено с прогнозите за времето, които гледа по телевизията. Но това е много малка част от нашата работа. Основното, с което се занимаваме, е научната дейност по разработване на различни системи, които могат да прогнозират с точност опасните явления”, каза той. Една от тези системи е „Система за ранни предупреждения за опасни явления в басейна на Черно море”, специално разработена от НИМХ.

Пет дни по-рано системата е прогнозирала с точност морските бури от февруари 2012 г. в Бургаска област. Използваният от НИМХ модел е включвал информация от супер компютъра на метеорологичната служба във Франция за обстановката на целия европейски континент, данните от българските станции, заедно с наслагване силата на вятъра, отчитане на специфичните особености на българското крайбрежие.

На графиката, по време на презентацията, бяха показани точните предсказания на НИМХ, съпоставими с височината на вълните и силата на вятъра, измерени вече в реална обстановка пет дни по-късно, както и с данни от спътникови снимки.

„Тази система ще ни помогне да минимизираме последствията и щетите за населението като тези от  февруари 2012 г. Първата крачка за използването на системите е да обмислим как можем занапред по най-бързия начин да предупреждаваме обществеността какво точно предстои и да дадем конкретни указания какво да се предприеме”, каза зам.-областният управител Атанас Терзиев. Той добави, че Областна администрация Бургас е отворена за сътрудничество с НИМХ-БАН и ще направи всичко възможно, за да се възползва от научните разработки на института, както и да помогне тези системи да бъдат представени в повече градове на страната.

„През последните години се наблюдава увеличение честотата и интензитета на наводнения, ураганни ветрове, рекордно високи и рекордно ниски температури, засилена щурмова активност. Вниманието на целия свят е приковано към промените в климата. Интензитетът ще се увеличава, те ще бъдат все по-често и населението трябва да бъде предупредено и да се разработят указания, които да позволяват на различни сектори от икономиката да се приспособят кам тези промени в своята дейност. Това вече се разглежда като част от националната сигурност”, каза доц. Корчев.

Сред останалите системи за ранно оповестяване на природни бедствия, бяха включени също система за управление на язовири, система за следене на реките, система за прогнозиране замърсявания на въздуха. Последната е използвана в Стара Загора и при получаване на прогнозните данни повече от 30 пъти ТЕЦ-овете са били накарани да спрат работа за известно време, за да не се допусне обгазяване.

По време на днешния Областен съвет по сигурността бяха представени и съвременни комуникационни канали за оповестяване за различни извънредни ситуации. Чрез системата е възможно едновременно уведомяване на различни органи на изпълнителната власт и за свикване на спешно заседание. Това става с едновременно изпращане на кратко съобщение до мобилните телефони на много хора, като значително се спестява време от уведомяване чрез телефонни разговори. Системата не е използвана досега, правени са само тренировки, но вече може да бъде внедрена.