Девет жилищни и шест публични сгради в Поморие ще бъдат санирани за 3,5 милиона лева

Преди крайния срок за кандидатстване – 31.05.2016 г., Община Поморие внесе три проектни предложения към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, за финансиране на мерки за постигане на енергийна ефективност на многофамилни сгради. Проектите, обхващащи девет жилищни и шест публични сгради, са на обща стойност 3,5 милиона лева, съобщиха от пресцентъра на Община Поморие.

В изключително кратки срокове Община Поморие успя да избере изпълнители за извършване на енергийните обследвания, които бяха извършени качествено и в срок, като за сградите бяха изготвени и технически паспорти. По този начин определеният за град Поморие финансов ресурс за внедряване на мерки за енергийна ефективност в публични и многофамилни жилищни сгради беше оползотворен на 100 % към настоящия момент.

Община Поморие има готовност, при освобождаване на допълнителен финансов ресурс от Оперативна програма „Региони в растеж” да подаде проектни предложения за допълнително одобрение за саниране, както на публични така и на многофамилни жилищни сгради.