Европейски проект на EVN за Поморийско езеро, Атанасовско, Езеро Вая и Комплекс Мандра-Пода

На 7.12.2022 г. кметът на община Бургас Димитър Николов проведе среща с представители на ръководството на EVN – Александър Сипек, председател на Съвета на директорите и Калина Трифонова, заместник-председател. В разговора помежду си те отчетоха свършената досега работа по проекта „Безопасна мрежа за бургаските езера“ (LIFE Safe Grid for Burgas), който се изпълнява от Eлектроразпределение Юг (част от групата на EVN България) в партньорство с БДЗП (Българското дружество за защита на птиците) и се финансира по програма LIFE на Европейския съюз.

Проектът е на стойност 5.5 млн. евро и предвижда вкарване на над 50 километра електропроводи под земята. Проектът се реализира в района на влажните зони около гр. Бургас, а именно Атанасовско езеро, Бургаско езеро (Вая), Комплекс Мандра-Пода и Поморийско езеро. Негова основна цел е защита на птиците във влажните зони около Бургас чрез премахване на въздушните проводници и вкарването им под земята.

По време на срещата стана ясно, че в част от дейностите, свързани със съгласувателни процедури и разрешителни режими се отчита забавяне. Предвид, че навременното им издаване е от съществено значение за спазване на сроковете, залегнали в плана на проекта, одобрен от Европейската комисия, ЕVN и община Бургас заедно ще търсят съдействие от съответните ведомства и институции за преодоляване на проблемите и успешното изпълнение на проекта.

„Това е в интерес на кварталите „Черно море“, „Рудник“, „Банево“, „Ветрен“, „Сарафово“ и други населени места в нашата община, защото с изпълнението на проекта ще бъде ограничен броят на авариите, причиняващи смущения в електрозахранването. Не по-маловажна за нас е и екологичната част. От години рекламираме Бургас като град на птиците и една от най-важните спирки в миграционния им маршрут. Така че бихме искали все по-малко от тях да загиват от токов удар  или сблъсък с въздушни електропроводи.“, коментира кметът Димитър Николов