Започват дейностите по инсталация на плаващия музикален фонтан тип „Водно шоу”

От 21.07.2023 г. започва подготовка на терена, върху който ще бъде монтирана инсталацията за плаващия музикален фонтан тип „Водно шоу”. Пространството ще бъде затворено, оградено и обозначено с информационни табели, съобщава Община Поморие. Дейностите по инсталация ще обхванат участъка ОТ стената до ресторант „Трахана“ ДО първата вдадена в морето буна (бул. П.К. Яворов). Достъпът на хора в тази част ще бъде ограничен както по алеята с каменните пейки, така и във водното пространство пред тях.

Във водата с кран ще бъдат поставени масивни котви, ще се полагат тръби и кабели, ще бъде разположен и понтон, от който да се работи. В тази връзка с безопасност, молим всички жители и гости на града да не прекрачват ограничителните съоръжения, да не плуват и да не се разхождат в забранения участък, както и да сигнализират, ако забележат нарушения. 

Плаващият музикален фонтан тип „Водно шоу” ще бъде реализиран чрез иновативна система от ефекти. Посредством съвременни енергоефективни решения за водна, светлинна и звукова архитектура през деня фонтанът ще работи в режим на динамични водни фигури с различна височина, които ще оформят водни сцени с минимум 2 работни програми, избрани автоматично според скоростта на вятъра. В определени дни от седмицата, след залез слънце, ще има програма от минимум 5 броя мелодии с изготвена по тях светлинна и водна хореография. Съоръжението – плаващ понтон ще бъде закотвено на 25 м от брега в морето, до крайбрежната и пешеходна алея, успоредно на бул. „П. К. Яворов“. През зимните месеци ще се съхранява извън морето.

Проектът се финансира от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ на МИРГ Поморие.