Изкопът на дюните в Несебър е незаконен

Изкопът край дюните между Несебър и Равда е незаконен. Това стана ясно от думите на директора на екоинспекцията в Бургас Павел Маринов.

През уикенда бяха подадени сигнали, че тежка техника е унищожила част от защитените природни образувания. Местността е защитена от два закона и там са недопустими такива действия.

“Не трябва да се правят изкопи, ровове, забранено е, това е нарушение, пясъкът е част от дюните”, заяви в “Денят започва” Павел Маринов, директор на РИОСВ-Бургас.

По думите му това е направено от Държавно ловно стопанство Несебър.

“Целта е била защитен механизъм да се прекрати достъпът на атевета и моторни превозни средства в района на дюните, но това не отговаря на предписанията”, допълни Павел Маринов. Подчерта, че всичко трябва да бъде възстановено по най-бързия начин в максимална степен, като ще бъдат наложени и административни мерки.

Мястото попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) – BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Държавното ловно стопанство в Несебър трябва да възстанови ландшафта до дюните на южния плаж в града. Предписанието е издадено от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас. Мястото попада в границите на защитена зона. Извършеното е нарушение по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, посочиха от РИОСВ и добавиха, че извършеният изкоп не е съгласуван с ръководството на екоинспекцията.