Излезе книгата на Милчо Скумов „Солодобивът в Анхиало/Поморие от 1878 до 1951 година“

Излезе от печат книгата на Милчо Скумов  „Солодобивът в Анхиало/Поморие от 1878 до 1951 година“. Книгата е издателство на БАН.

На практика това е първият труд, който осветлява такива въпроси като:

  • условията, превърнали Поморие в първостепенен солодобивен център на страната през разглеждания период;
  • законодателната основа и правната организация на солопроизводството в града по това време;
  • управлението и защитата на солниците от наводненията, предизвикани от силните морски бури;
  • функционирането на институциите, свързани със солопроизводството и дейността им за неговата модернизация и усъвършенстване – фонд „Поморийски солници“, Солната кооперация и др.

В изследването са използвани исторически източници от държавните архиви в Бургас и София, архивът на Община Поморие, документи от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, регионалните библиотеки в Бургас, Пловдив и Варна и др.

Включени са голям брой снимки, фигури, графики и схеми, статистически данни, карти на солниците и другите съоръжения в солопроизводството. В приложения показалец са изведени личните имена на участващите в описваните събития лица, включително на много от известните поморийски фамилии.

Освен за изследователите, книгата е предназначена и за всички интересуващи се историята на солопроизводството – неразделна част от историята на Поморие.

На 14.03.2023 г. (вторник) от 18.00 часа в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ – Поморие ще бъде представена книгата „Солодобивът в Анхиало/ Поморие от 1878 до 1951 година“ с автор доц. д-р Милчо Скумов.

Тя ще бъде представена от автора и от проф. д.и.н. Диана Радойнова от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, преподавател по Антропология на българите, Културно-историческо наследство и Етнография.