Инвестиционно намерение за изграждане на рибопреработвателно предприятие в Поморие

В град Поморие ще бъде изградено ново рибопреработвателно предприятие за филтрация на двучерупчести мекотели, което ще се изгради чрез преустройство на съществуващ склад за търговия на едро с храни. Инвеститор е „Ками фиш“ ЕООД.