Информационен ден за разделното събиране на отпадъци в Несебър

Сдружение „Европа и Ние” кани на информационен ден за популяризиране на ползите от разделното събиране на отпадъците, който ще се проведе в Народно читалище „Яна Лъскова 1905” гр. Несебър на 15.02.2013 г. от 17.00 ч. Събитието е част от поредицата информационни дни, които се провеждат на територията на всяка от 13-те общини в Бургаска област. Информационните дни са насочени към деца, ученици, младежи, техни родители и близки, местната общественост.

Мероприятието има за цел да повиши информираността и да насърчи мотивацията на обществеността относно разделното събиране и повторната употреба на отпадъците, като информацията бъде поднесена по забавен, развлекателен и атрактивен начин, ще се раздават награди и лакомства.

Инициативите се провеждат в рамките на проект «Повишаване на обществената информираност за управление на твърдите отпадъци в северозападната част на Черноморския регион – По-малко отпадъци на Северозапад», финансиран с помощта на ЕС чрез съвместната оперативна програма «Черноморски басейн 2007 – 2013».

Поканва се обществеността да посети събитието, а медиите – да го отразят, с което ще допринесат за повишаване на обществената информираност относно управлението на твърдите отпадъци и разделното им събиране, а оттам и до подобряване състоянието на околната среда в дългосрочен план.