Кметът Иван Алексиев: “МБАЛ Поморие няма да се закрива”

От пресцентъра на Община Поморие изпратиха следното изявление на кмета Иван Алексиев:

Във връзка със създалото се излишно напрежение, породено от инициирана подписка от местните ръководства на БСП, ИТН и ПП за запазване дейността на МБАЛ Поморие, както и във връзка с поисканите по време на проведената обществена среща с граждани и лекари гаранции за стабилизирането на МБАЛ Поморие, кметът Иван Алексиев прави следното изявление:

Уважаеми госпожи и господа,

Заедно с избора на нов управител на МБАЛ Поморие още през 2015 год., като ръководство на Община Поморие, бяхме поставени пред огромното предизвикателство да предприемем най-бързи и ефективни мерки за стабилизиране на тогавашното реално състояние на болницата и предпазването ѝ от закриване. От тогава досега, повече от пет години, политиката на Община Поморие е системна и целенасочена, а резултатът, който постигнахме към момента е работеща и развиваща се болница, със стабилно финансово състояние.

В тази връзка Ви уверявам, че МБАЛ Поморие няма да се закрива и не се налага лекари да освобождават кабинетите си.

Нагнетеното изкуствено напрежение доведе до несигурност, както сред жителите на Поморие и общината, така и сред лекарското съсловие. За поставените ми въпроси, направените предложения и поисканите от мен гаранции за съществуването на МБАЛ Поморие по време на общественото обсъждане, представям Ви следните стъпки и действия, които предприемам като кмет на община Поморие:

 1. Разпоредил съм на управителя на болницата бизнес планът на МБАЛ Поморие да бъде представен месец по-рано от законоустановения срок т.е до 28.02.2022 г. Същият ще бъде публикуван на сайта на Община Поморие, а до средата на м. март ще се проведе неговото обществено обсъждане с граждани, лекари и заинтересовани страни. Всички съществени мнения и предложения ще бъдат взети под внимание преди внасянето му за одобрение от Общински съвет Поморие (до 31.март) и за изпълнение от управителя на МБАЛ Поморие.
 1. Във връзка със спекулациите относно възможна промяна на собствеността на МБАЛ Поморие (закриване, фалиране, преватизиране, продаване и т.н), още за следващото заседание на Общинския съвет ще внеса докладна записка с предложение за налагане на мораториум (забрана) за всякакъв вид разпоредителни сделки със собствеността на МБАЛ Поморие, с което да се гарантира запазването на собствеността, дейността и функционалността ѝ.
 1. Ще проведа индивидуални срещи с отделните съсловия лекари – общопрактикуващи лекари (джипита); лекари на индивидуална практика с кабинети в сградата на МБАЛ Поморие; лекари, работещи към Медицинския център и лекари, работещи към отделенията на МБАЛ Поморие, както и с медицински сестри, санитари, шофьори и с администрацията на МБАЛ Поморие. Целта на тези срещи е обсъждане на оптимален вариант за реорганизация на обслужването в МБАЛ Поморие, отговарящо на съвременните очаквания на пациентите.

Уважаеми съграждани,

Неведнъж сме били свидетели на превръщането на чувствителни за обществото теми в инструмент за политически цели. Но в продължаваща ковид ситуация е недопустимо да се поставя в несигурност и нестабилност здравното обслужване на гражданите на община Поморие.

Община Поморие няма да промени досегашната си политика и ще продължи да следва принципа си – всички важни за обществото теми, каквато е и МБАЛ Поморие, да бъдат подлагани на широко публично обсъждане, при максимална информираност на обществото.

С уважение,

Иван Алексиев
Кмет на Община Поморие

2 Отзиви

 1. Гласът на гражданите

  Никодим Стоянов присъства, но без отношение по бурно дискутираната тема.”Крещящо” мълчание на Партията Столетница!
  Наслушахме се на злобните изказвания от страна на лекарите и не чухме нито едно полезно предложение от тяхна страна. Не липсваше и арогантно поведение на представители от граждански организации и партийна коалиция. Не се усети заинтересованост, липсваше хуманно отношение към съдбата на здравното заведение.
  Омразата и противопоставянето са превзели и нашия град! “Събирачите” на подписи, ще понесат ли отговорност за създаденото, от тях, изкуствено напрежение в Поморие?!

 2. Както, и Г-н Кмета каза проблема не е от сега!
  Но, той е политически, а не медицински!
  Проблема е, и граждански.
  Той е недостатъчното финансиране.
  Не е достатъчно по ред причини, въпреки че всяка година бюджета на НЗОК се увеличава.
  Ако разчитаме да издържаме сегашната здравна инфраструктура на сравнително добро ниво, то процента за здравна осигуровка трябва да е значително по-висок!
  Ако говорим за местно ниво, то това е в правомощията на Общината, а не на лекарите.
  Искаме болница? Искаме тя да бъде с добри лекари, сестри, оборудване и т.н?
  Дарявайте, какъвто апел направи, и нейният Управител!