Кметът Иван Алексиев: Функционалността и дейността на ВиК дружествата трябва да бъдат преразгледани

Кметът Иван Алексиев с изказване за това, че дейността и функционалността на ВиК дружествата трябва да бъдат преразгледани:

Като кмет на община Поморие съм и представител на Община Поморие, която е член на Асоциация по ВиК – Бургас (АВиК-Бургас). От създаването ѝ до днес винаги сме изразявали своето отрицателно становище относно функционалността на Асоциацията. Позицията ни е с ясното разбиране, че така създадената Асоциация няма да помогне с нищо на общините за решаване на проблемите им във ВиК сектора, а само ще ги задълбочи, тъй като през нея се „бетонира“ един тежък държавен монопол. Пример за това са събитията към днешна дата. Проблемите се задълбочават, а решение реално няма. От страна на ВиК Бургас получаваме единствено мъгляви обещания.

Във връзка с позицията на АВиК-Бургас и твърдението, че увеличението на ВиК услугите и предстоящите инвестиции, залегнали в Бизнес плана за 2022 – 2026 г. в област Бургас са приети единодушно от членовете на асоциацията без забележки, уточнявам че:

По време на проведеното заседание не е коментирано и гласувано от членовете на Асоциацията увеличението на водата. Единственият коментар, направен от директора на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас инж. Ганчо Тенев, бе относно цената на тока, която влияе при образуването на цената на ВиК услугите, с пояснението, че при изготвянето на гласувания Бизнес план е калкулирана електроенергия на база отчетената средна цена за последните 6 месеца на 2021 година.

По предложената Подробна инвестиционна програма на „ВиК“ ЕАД – гр. Бургас, единствено Община Поморие гласува „против“ с мотиви, че тя не отразява реалните проблеми на общината във ВиК сектора. Направените от мен предложения: За разширяване и модернизация на съществуващото КПС – Ахелой; Доизграждане и оборудване на ново КПС в гр. Ахелой; Ремонт и ново доизграждане на битов колектор за фекални води от зона „Бабата“ и директното му свързване в КСП – Ахелой; Ново изграждане на битово фекален колектор от КПС 7 гр. Поморие до ПСОВ – Поморие, както и Ремонт на водопровод и битов колектор по ул. „Княз Борис I“ гр. Поморие, в участъка от площад „Св. Св. Кирил и Методий“ до кръстовището с ул. „Крайбрежна“ не бяха приети от общото заседание на АВиК-Бургас.

В новия програмен период по Оперативна програма „Околна среда“ /ОПОС/ е отнета възможността на общините да кандидатстват за средства, като целият процес по планиране, кандидатстване и изпълнение на проектите е възложен на ВиК дружествата, което възпрепятства реализирането на втория етап на водния цикъл в Поморие. Това на практика означава, че проблемите, пред които са изправени поморийци с водата, ще продължат още няколко години. Причината е, че тези мащабни инвестиции са възможни единствено с подкрепата на държавата и европейските фондове, като отговорността за тях в настоящия програмен период е на ВиК Асоциацията, в лицето на ВиК -Бургас като директен бенефициент по ОПОС.

Като кмет на силно засегнатата от безобразията на ВиК – Бургас община, твърдо заявявам, че трябва да се преразгледа структурата, функционалността и дейността на ВиК дружеството. Считам че след съответните промени в Закона за водите, ВиК дружествата трябва да бъдат преструктурирани в общински такива, за да имаме възможност като местна власт да решим проблемите във ВиК сектора по населените места.

.

1 коментар

  1. Почти всички ВиК дружества са под шапката на Холдинг ВиК, който създадохте, и наляхте 1 млрд. лв народна пара. в него!
    Да, казвате правилните неща, но къде спахте 10 години?
    Община Поморие трябва да откаже “услугите” на ВиК-Бургас, а дотогава задачата му е да инициира нужните процедури за негов заместник. Дали ще е частно, или Общинско, или т.н. публично-частно партньорство е в прерогатива на Общински съвет Поморие!
    Но, този оператор се е доказал, като неефективен, който нарушава поне два Закона, а също така, и Конституцията.