Обявени са конкурси за заемане на длъжността „директор“ на 29 училища в Бургаска област. За две от училищата в община Поморие също ще се явят кандидати. Директори се търсят за Средно училище “Иван Вазов” гр. Поморие и Основно училище “Елин Пелин” с. Дъбник    (пълния списък може да видите ТУК).

Сред изискванията за кандидатите са да имат не по-малко от 5 години учителски стаж и да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“.

Конкурсите за директори се провежда в два етапа. Първият е писмен изпит, който включва решаване на тест и на казуси. Вторият е защита на концепция за стратегическо управление на институцията.

Кандидатите имат срок до 8 август 2022 г. да подадат документите си в РУО-Бургас.