Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

Съгласно заповед №. 8121К-1416/22.04.2015 г. на Министъра на вътрешните работи е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за 5 /пет/ вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка :
– четири вакантни длъжности „полицай – старши полицай в група „Общинска полиция – Бургас” по допълнителен щат към щата на ОДМВР – Бургас към сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция” при отдел „Охранителна полиция”
– една вакантна длъжност „полицай – старши полицай в група „Общинска полиция – Несебър” по допълнителен щат към щата на ОДМВР – Бургас към сектор „Охранителна полиция” при РУ – Несебър
Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР към кандидатите е предявено изискване да притежават средно образование, да не са по-възрастни от 40 год. към датата на обявяване на конкурса и др.
Документи по образец се получават и подават в сектор „Човешки ресурси” в ОДМВР – Бургас на адрес – гр. Бургас, ул. „Христо Ботев” № 46, всеки работен ден в 14.00 ч., считано от 27.04.2015 год. до 25.05.2015 год. включително.
За допълнителна информация – тел. 056 / 856 421, 856 354, 856 416 или 856 264.