Математически състезания в СУ Иван Вазов

На 11.12.2021 г. и 12.12.2021 г., в СУ “Иван Вазов” се проведоха два ученически математически форума-“Коледно математическо състезание” и “Олимпиада по математика”. На двете състезания се явиха общо 160 ученици, които премериха сили в полето на трудни задачи, в логическите решения. При спазване на епидемичните мерки, децата дадоха воля на своите знания, умения и компетенции по един от най-трудните предмети в учебната програма.

Ръководството на СУ “Иван Вазов” уведомява, че резултатите от проведените форуми ще бъдат оповестени на 22.12.2021 г. в залата за тържества на училището.