Областният управител разпореди водните обекти в област Бургас да се проверяват целогодишно

Със заповед на областния управител Вълчо Чолаков е съставена междуведомствена комисия, която през месец април ще проверява състоянието на потенциално опасните язовири на територията на област Бургас. В рамките на 10 дни експерти от различни държавни ведомства ще обходят водните обекти на територията на 10 общини. Служители от Басейнова дирекция, Пожарна безопасност, Язовири и каскади, службата по земеделие ще следят спазват ли се предписанията за нивото на водоемите и наличието на свободни обеми, техническото им състояние, както и проводимостта на речните корита. До сега проверките са се извършвали по график два пъти годишно. Съгласно разпореждане на Чолаков и с цел непрекъснат контрол те стават целогодишни. Припомняме, че през февруари служители от областна администрация и лично бургаският губернатор обходиха 37 язовира, за които нямаше данни чия собственост са, съответно кой ги стопанисва и поддържа. Резултатите от тази проверка са 37 констативни протокола, 161 броя предписания и два акта за установяване на административно нарушение. Изследването на собствеността показа, че 22 язовира са общински с налични документи; 2 съществуват в общински имоти, но са без документи, 7 са частни, 3 са държавни и 3 несъществуват. След проверките стана ясно още, че общото състояние на обектите не е добро. Докладът е изпратен до междуведомствената комисия по бедствия и аварии.

В графика за извършване на проверки на техническото и експлоатационно състояние на
потенциално опасни язовири (ПОЯ) на територията на област Бургас е планирана за 22.04.2015 г. проверка в: ОБЩИНА НЕСЕБЪР – яз.”ПОРОЙ”; От Приложение 1 към чл. 13 т. 1 от ЗВ.
и ОБЩИНА ПОМОРИЕ-яз.”АХЕЛОЙ”; От Приложение 1 към чл. 13 т. 1 от ЗВ.
яз.”Косовец”;