Обучения за професионална квалификация в Поморие

Дирекция “Бюро по труда”- Поморие уведомява безработните лица от община Поморие, че от 27.09.2023 г. могат да подадат в бюрото по труда заявление за включване в следните обучения за професионална квалификация:

Проект Обучение – вид, наименование/специалност Образова-телни изисквания Крайна дата за подаване на заявление
1 ’’Просперитет’’ Професия –  Касиер,

Специалност „Касиер ”

завършен

 

4 клас

15.10.2023 г.
2 ’’Просперитет’’

 

Професия – Финансист,

Специалност „Застрахователно и осигурително дело“

завършен

 

12 клас

15.10.2023г.
3 ’’Възможност за развитие’’

 

Професия –  Организатор Интернет приложения

Специалност „Електронна търговия“

завършен

 

12 клас

20.10.2023 г.

Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности. Курсовете ще се проведат в периода октомври – декември 2023 г. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 15 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Поморие.

Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от  следните групи:

  • Безработни лица с регистрация в ДБТ над 6 месеца;
  • Младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s);
  • Безработни лица без професионална квалификация;
  • Безработни младежи до 29 г.;
  • Безработни лица над 50-годишна възраст;
  • Безработни лица с трайни увреждания;
  • Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица

За обученията могат да кандидатстват и нерегистрирани в бюрото по труда лица, които не работят и не учат. Тези лица могат да подадат заявление след регистрация в дирекция „Бюро по труда” в гр. Поморие

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” – Поморие, както и на следните телефони 0596/2-26-09 и  0878288036

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *