Поморийско сдружение спечели европейско финансиране по проект

Поморийското сдружение „Европа и ние” спечели европейско финансиране по проект „Общество в действие за нулеви отпадъци”. Основната цел на проекта е повишаване на сътрудничеството между администрацията, гражданите и бизнеса за осигуряване на открито и отговорно управление на отпадъците. Именно в тази насока днес се проведе кръгла маса на тема „Община Поморие в преход към кръгова икономика”, на която присъстваха  Иван Алексиев-кмет на община Поморие, Георги Петков – проектен мениджър в Общината,  представители на Сдружение „Будно Поморие и региона”, както и други заинтересовани граждани с идеи. По време на събитието  се обсъди актуалната правна рамка, свързана с прехода и прилагането на политика на  нулеви отпадъци и кръгова икономика, необходимите действия за преминаване към политика по нулеви отпадъци, потенциалът и възможностите за изграждане на по-зелена, по-справедлива и по-приобщаваща икономика и за съвместни действия между публична администрация, бизнес, неправителствен сектор и граждани в сферата на управлението на отпадъци.

„Поздравявам всички вас за това, че сте активни и сте предприели подобна инициатива. Община Поморие също работи в тази насока… Но най-важно е всеки да осъзнае своя ангажимент към чистотата на съответното населено място. Убеден съм, че с този проект вие ще постигнете това и ви благодаря!”, каза кметът Иван Алексиев, цитира общинският сайт.

Като част от дейностите по одобрения проект на сдружението ще се проведе информационна кампания за повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците. Предвидени са и открити уроци в местните училища, съвместно с РУО – Бургас.

Проект BG05SFOP001-2.025-0127 “Общество в действие за нулеви отпадъци”, по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран по Оперативна програма “Добро управление” е с обща стойност  59 983.20 лева със срок на изпълнение 25.11.2023 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *