Посрещане на Новата година в Поморие

ng0

ng1

ng2Снимки: Емил Георгиев