Проверяват състоянието на Поморийското езеро

Със заповед на областния управител проф. Мария Нейкова е разпоредена проверка на състоянието на Поморийското езеро.
Експерти от Областна администрация Бургас, РИОСВ, Басейнова дирекция, ИАРА и ОД на МВР ще извършат съвместна проверка в присъствието на представител на община Поморие за начина на ползване и управление на езерото и поземлените имоти, попадащи около него.  Проверката е предизвикана по сигнали на граждани до областния управител.
С Решение на Министерския съвет и последвал договор през 2012 г. на ОбщинаПоморие е предоставено безвъзмездно правото на управление върху имотите –публична държавна собственост, представляващи част от Поморийско езеро.
При установяване неизпълнение на договора ще се предложат предписания и препоръки, доколкото констатираното не представлява основание за прекратяване на договора или други последващи действия.