Разработване на план за създаване и управление на екопътека край село Медово

Цели и причини за създаване на туристически пешеходен маршрут
Каблешково – Медово – Габерово.

Разработването и осъществяването на проектът за Медовска екопътека би съживил и разширил не само туристопотока в този край на Община Поморие, но би спомогнал и за разрастване обхвата и обемите на местната търговия и производство, както и би обогатил познанията на туристите и жителите на областта за обичаите, празниците, читалищата и природните красоти на тези 3 населени места. Пример за това би била повишаване на активността към местните чествания като Бабин ден, Коледуване, пазарът в Каблешково, читалищата в Медово и Каблешково, празник на гроздобера в Каблешково и празник на меда в Медово например и мн. др.

Това би спомогнало за увеличаване на търговията, оборота в кафенетата и магазините, и би ускорило развитието на занаятите и малките производители на плодове и зеленчуци в тези малки населени места. Би се създала възможност за допълнителен доход от отдаване на къщи под наем и в Медово, и в Каблешково, и в Габерово. Отделно от това българските туристи от областта биха могли да се запознаят с услугите и бизнесите в Каблешково, просто разхождайки се из града в началото или края на обиколката си по пътеката. Друг допълнителен плюс би било запознаването на повече туристи с възможността за отдих на поляните край хижата зад Каблешково, като по този начин този район също се обогати и дооблагороди.

Исторически и природни дадености
Внимание заслужава и запознаването на широката общественост и туристите с разпространената историческа легенда, че на връх Биберна над Каблешково цар Симеон е наблюдавал и ръководил българските войски в известната Ахелойска битка през 917 г. Друга интересна забележителност биха били бетонените бункери от Втората Световна Война, останали на хълма до Биберна, като, естествено, те трябва да бъдат реновирани и представени с определени експозиции на дрехи и предмети от епохата, както и с информационни табла, а вътре в самите бункери срещу скромно заплащане може да се прожектират и кратки информационни филмчета. Затъмнените зали го позволяват дори и в ярък слънчев ден. Допълнителна идея е и поставяне на туристически бинокли срещу заплащане на по-високите места на Биберна и съседните 2 хълма, с които туристите да се наслаждават на невероятните гледки от Созопол и Бургас чак до Емине.

Друг позитив на една подобна инициатива за създаване на екопътека в този район е и разясняването на малки и големи за местните растителни и животински видове, което би спомогнало за опазването на местообитанията им в крайречните и горски местности, и отбелязването им с разяснителни табели. Има идея и част от местността край рекичката да бъде обособена като природна зона с древни и/или интересни чуждестранни дървесни видове, които да бъдат допълнително насадени, и около тях да се оформи затревена зона за пикник. Подобно начинание е възможно на 3 места – край поточето по скалистите скатове над Каблешково (под връх Биберна), край рекичката между хълма с бункерите и съседния хълм над завоя край Медово, и в покрайнините на с. Габерово, до яз. Ахелой (Голям Батски язовир).
Предизвикателства пред разработването на този маршрут
След няколко обхода през предходните лета по този маршрут, смятам, че има само 3 сравнително дребни предизвикателства, с които можем да се сблъскаме при разработването на този проект за Медовската екопътека:
– Трябва да се построи малко дървено мостче на рекичката между хълма с бункерите и съседния хълм над завоя край Медово, и да се прочисти малка пътека между дърветата, които да извеждат туристите на хълмовете над Каблешково.
– Трябва да се разчистят храстите от драка на отсрещния скат на същата рекичка, за да има по-лесен достъп до хълма на завоя край Медово.
– Трябва да се намери удачен и лесен път между храстите в края на пътеката край с. Габерово, за да се свърже пътеката с яз. Ахелой и самото село.

Нито едно от тези предизвикателства не е свързано със сериозен финансов актив или твърде трудоемки инженерни задачи, така че всички те са лесно преодолими.

Изграждане на Медовската екопътека и допълнителни елементи за отмора към нея
Екопътеката може да бъде разглеждана и разработвана в два или дори три етапа:
1. Медово – Каблешково.
– с. Медово и петте хълма над селото.
– гр. Каблешково, връх Биберна и съседните 2 хълма.
2. Медово – Габерово – яз. Ахелой.

Започвайки от пътя и зоната за отдих над с. Медово, пътят води през гората нагоре до билото по сравнително полегат и лесен за ходене черен път, настилката на който е от каменист жълт пясъчник и твърда почва. В този участък може да се изградят дървени парапети, и да се направи маркировката по дърветата.

Веднъж на върха на хълма над Медово, пътят води до леко залесени била и от лявата, и от дясната страна. Има поне 2 изключително подходящи места за изграждане на площадки за излитане на делтаплани и парапланери. Там може да се създадат доста лесно прекрасни дървени платформи за развитие на този вид спортове, което допълнително да привлича любители на тези екстремни спортове. До тези места лесно се достига до преждеспоменатият черен път с ATV, а има и други пътища наоколо, които могат да се използват от джипове и проходими автомобили.

На тези хълмове над селото може да се изградят една или две високи дървени наблюдателни кули с места за пикник с няколко дървени маси, евентуално и беседка. Имайки предвид, че по-младите жители на с. Медово вече са изградили няколко маси и огнище за барбекю на една от поляните над селото, точно до подходът за екопътеката, то тя бързо би придобила популярност сред местното население. Идеята е да се изградят три П-образни арки от дърво – една над с. Медово, една под връх Биберна и една откъм с. Габерово, на които да бъде изписано името “Медовска екопътека”, заедно с табло с допълнителна информация за маршрута и местата за отдих. Карта на евентуални маршрут вече е направена в стандарта Google Maps (.kml файл) и се намира на адрес:
КАРТА В GOOGLE MAPS: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zwostSNGoVOM.kq2Vn4v-NhU0&usp=sharing
KML ФАЙЛ: https://www.nonev.com/Downloads/Medovska_ekopateka.kml
Този вече създаден маршрут лесно може да се видоизмени и доизпълни до окончателния му вариант.

Велизар Нонев

КАРТА НА МАРШРУТА

EKOPAT - 1

3 Отзиви

  1. Д Димитров

    Идеята е прекрасна. имаме нужда от места за отдих сред природата.

  2. заспали поморийци

    Площадка за кучета, кога??? Терени и пари за ограда с две пейки ли нямаме???

  3. заспали поморийци

    НОРМАЛНА И БЕЗОПАСНА велоалея, кога??? Пари за няколко баки боя ли нямаме???