Режимът за платено паркиране в Поморие влиза в сила от 01 юли 2022 г.

Поради огромния брой подадени заявление за платено преференциално паркиране на МПС по постоянен/настоящ адрес и право на собственост, нарочна комисия продължава работата си по тяхното разглеждане.

Това е причината кметът Иван Алексиев да внесе предложение в Общински съвет Поморие за промяна на приетата Наредба, като минималният срок за платено паркиране да е три месеца (вместо четири) и да влезе в сила от 01 юли 2022 г. Направената промяна се отнася само за настоящата година.

От същата дата – 01 юли 2022 г. ще започнат да функционират платените паркинги в Поморие, както зоната за платено паркиране (т.нар синя зона), която е само пред административните сгради и банки.

От понеделник – 20 юни 2022 г. ще отвори врати и офисът на новосформирания Център за градска мобилност, който ще се помещава в сградата на бившия Пансионат и където всеки ще може да направи справка и да му бъде отговорено на всички въпроси във връзка с паркирането в Поморие.

1 коментар

  1. Младен

    Списък на неодобрените кандидати….а одобрените кои са? Пак близки до кмета и приближените му явно. Или който си плати на ръка ще е одобрен а останалите да го д###т както се изрази един премиер. Защо без никой да заяви с какви мотиви заявленията за платено паркиране са неодобрени….А те са стотици.