Свободно работно място за рехабилитатор

Център за обществена подкрепа  гр. Поморие обявява свободно работно място за длъжността „Рехабилитатор”, за заместване на работник или служител, на пълен работен ден – 8 часа.

Длъжност, звено, териториално звено:

Рехабилитатор, ОП „Социално обслужване” – Поморие, „Център за обществена подкрепа” – Поморие.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалност: „Рехабилитатор”.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Провежда рехабилитационни дейности с деца от 0 до 18 годишна възраст, развиващи двигателните умения, способности и функционалност на двигателния апарат с цел повишаване качеството на живот и социално включване. Изготвя индивидуална оценка на потребностите на потребителя на соц. услуги; Разработва индивидуални планове за подкрепа при предоставяне на социални услуги; Участва в разработване и провеждане на програми и обучения, свързани с двигателната активност на децата. Консултира, обучава и подкрепя в определени случаи на деца със специални потребности. Попълва отчетна документация в досиетата на потребителите на социални услуги свързана с проведените с тях дейности. Изготвя доклади за работата си. Взаимодейства с родители и други институции /здравни, социални, образователни/. Участва в процеса на социална интеграция, адаптация и придобиване на различни социални умения от детето и родителите. Прилага в работата си основните законови и подзаконови нормативни актове от сферата на социалните услуги;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • да притежават опит в работата с деца със специални потребности и техните семейства;
 • да познават етичния кодекс за работа с деца;
 • да познава и прилага Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.
 • да умеят да работят в екип;
 • да умеят да планират и приоритезират работата си;
 • да притежават много добра компютърна грамотност при работа с MSOffice – Word, Excel, др. продукти на Microsoft Office.
 • опит в сферата се счита за предимство;
 • сертификати, удостоверяващи придобити допълнителни умения и квалификации по основни направления;

Други условия:

 • трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ – за заместване на работник или служител, който отсъства от работа; чл. 70, ал.1, т.1 от КТ със срок на изпитване до 6 месеца;
 • транспортни разходи за пътуващи служители от населени места извън гр. Поморие, се изплащат от работодателя на 85 % от общата сума за пътни разходи;
 • основна заплата: 1136 лв.
 • допълнителни възнаграждения: начисления върху основната заплата, клас прослужено време 1% на година + 3% СБКО;
 • полагаем платен годишен отпуск: 20 дни;
 • работно време – 8 часов работен ден, при петдневна работна седмица;

Начин за кандидатстване и подбор на кандидати:

 1. Подбор по документи (Европейски формат на автобиография и мотивационно писмо);
 2. Провеждане на интервю/събеседване;

Място и срок за подаване на документи:

ОП ”Социално обслужване” гр. Поморие, ул. „Солна” № 15,

ЧР – Антоанета Илиева, тел.: 0596/22351;

Управител ЦОП – Григор Йорданов: 0882420038; 0596/32435

Всеки работен ден, от 08:30ч. до 12:30ч. и 13:00ч. до 17:00ч.

Краен срок за подаване на документи: 30.06.22г. вкл.

2 Отзиви

 1. Rosen Varadinov

  Едно работно място за рехабилитатор. А къде са хилядите незаети места които от бизнеса казват че са незаети. Били около 100 000 места?. Да ама не. Няма предприятия в Поморие и общината. Само един умрял Винпром купен чрез машинации за жълти стотинки на времето. Дори Бургас е един западнал град без предприятия. Всички бягат в чужбина. Ако не успеят в чужбина то в София Пловдив или Варна. Всичко останало запада като Северо западнала България.

  • Кой този бизнес?
   Държавните санаториуми?
   Колко хотела имат подобаващи бази, та да наемат такива специалисти? И, колко такива излизат на година, че да се твърди подобен брой заети?!
   Защо очакваш от мафията да сътвори нещо, което да има добавена стойност?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *