Спри и се прегледай в Несебър

pregledi

Десетки жители и гости на града се включиха в началния етап на проекта “Спри и се прегледай”,който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Той е с продължителност 55 месеца (21 май 2009 г.-21.12.2013 г.) като бюджетът му възлиза на 19 558 281,73 лв. Желаещите да се изследват ставаше чрез анкетиране и включване в обобщен списък, който дава възможност да се диагностира здравословното им състояние. Скрининговите изследвания ще се проведат посредством посочените в препоръката на Европейския съюз тестове, а именно: цито намазка за откриване на ранни признаци за рак на маточната шийка; мамографски преглед за рак на млечната жлеза при жени на всеки 2 години; анализ за скрита кръв във фекалиите за рак на дебелото черво и ректума. Прегледите ще се заплащат от бюджета на проекта по цени по НРД. Изискванията към специалистите и апаратурата са посочени в Медицинските стандарти (подзаконова нормативна уредба), публикувани на интернет страницата на МЗ. Целевите групи по проекта са: за скрининг на рака на маточната шийка- жени на възраст от 25 до 60 години (250 000 прегледа),скрининг на рака на млечната жлеза- 50 до 69 год. възраст (50 000 прегледа) и скрининг на рака на дебелото и правото черво- жени и мъже, навършили 50 годишна възраст (100 000 прегледа). Чрез реализацията на проекта се цели подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на активния трудов живот на населението и поддържане на здрава работна сила, оптимизиране на здравните и социални разходи чрез увеличаване на относителния дял на откритите и насочени за лечение в предклиничен и ранен стадий на заболелите от рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и колоректален карцином при двата пола.