Среща в Поморие на археолозите от Югоизточна България

На 14.02.2024 г., Деня на българската археология се проведе ежегодната 41-ва среща на археолозите от Югоизточна България, чийто домакин и организатор беше Исторически музей – Поморие, с подкрепата на Община Поморие. Събитието откриха кметът Иван Алексиев и директорът на музея д-р Антон Карабашев

Първото заседание бе председателствано от д-р Милен Николов.

 1. Проф. Сергей Торбатов, Национален археологически институт с музей – БАН представи „Късноантични брегоукрепителни съоръжения в Анхиало“
 2. Доц. Олег Александров, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“-„Нови данни за римската крепостна стена на Анхиало“
 1. Д-р Антон Карабашев, Исторически музей – Поморие„Нумизматичен материал от спасителни разкопки на обект ПИ 57491.508 по КК на град Поморие, в границите на НКЦ „Античен град Улпия Анхиало – Палеокастро”
 1. Докторант Йордан Милев, доц. Петя Георгиева, Веселин Данов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“- „Козарева могила – 2023 г.“

Второто заседание бе председателствано от проф. Сергей Торбатов.

 1. Проф. Димчо Момчилов, Бургаският университет „Проф. д-р Асен Златаров“-„Археологически проучвания на „Аквe Калиде” през 2023 г.“
 1. Д-р Милен Николов, ас. Мирослав Класнаков, Красимира Стоянова, Васил Мутафов, Регионален исторически музей – Бургас- „Редовно археологическо проучване на крепостта Русокастро през 2023 г.“
 2. Ивелина Петкова и Желязко Желязков, Център за подводна археология, Созопол – История, настояще и предизвикателства
 3. Гл. ас. д-р Живко Узунов, Нов български университет- „Селищни модели в околностите на Месамбрия Понтика“
 4. Гл. ас. Петър Калчев, Регионален исторически музей – Стара Загора- „Спасителни археологически проучвания в археологически резерват Августа Траяна – Верея –Стара Загора и източния некропол на античния град“
 5. Атанас Атанасов, Регионален исторически музей – Стара Загора- „Каптаж за вода в покрайнините на античния град Августа Траяна“
 6. Мария Камишева, Регионален исторически музей – Стара Загора- „Археологически наблюдения и проучвания в гр. Стара Загора свързани с проекта за подмяна и изграждане на ВИК структури“
 7. Д-р Мариана Минкова, Регионален исторически музей – Стара Загора-„Нови нумизматични изследвания“

Третото заседание бе председателствано от проф. Димчо Момчилов.

 1. Ангелина Пировска, Археологически музей „Марица-изток“ гр. Раднево-„Многослоен обект от неолита, халколита, бронзовата, желязната и средновековна епохи в местността Герена, село Знаменосец (Две структури от раннобронзовата епоха)“
 2. Д-р Красимир Велков, Исторически музей – Твърдица- „Средновековен некропол в м. ,,Вехтите лозя”, землище на с. Трояново, общ. Раднево, Рудник 2“
 3. Явор Русев, гл. ас. д-р Стефан Бакърджиев, Регионален исторически музей – Ямбол-„Редовно археологическо проучване на средновековна крепост Малкото кале до с. Воден, общ. Болярово“
 1. Д-р Тодор Вълчев, Регионален исторически музей – Ямбол- „Недеструктивно геофизично проучване на надгробна могила до гр. Ямбол“
 2. Доц. д-р Николай Сираков, Иван Иванов, Пенка Димитрова, Регионален исторически музей – Сливен-Археологически проучвания на сграда № 2 в северозападния сектор на късноантичната и средновековна крепост Туида, гр. Сливен

18. Д-р Веселин Игнатов, Теодора Недялкова, Димитър Сивов, Регионален исторически музей – Сливен- „Теренни обхождания в землището на с. Глуфишево, община Сливен през 2023 г.“

Срещата на археолозите от Югоизточна България бе закрита от д-р Антон Карабашев, директор на Исторически музей – Поморие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *