Симпозиум по скулптура „Светът е море“ 2021 в Поморие

Симпозиум по скулптура „Светът е море“ 2021  се проведе в Поморие с участието на Атанас Стоянов, Георги Минчев, Даниел Кънчев и Олга Йорданова.

“Дъно” на Олга Йорданова, “Фрагмент от нещо по-голямо” на доц. Георги Минчев, “Детство” на Даниел Кънчев и “Раковина” на Атанас Стоянов са четирите  произведения от Втория пленер по скулптура в Поморие.

Снимки: Милчо Талев