News from Pomorie

Посетете ни на новия уеб сайт на Радио Милена:
RadioMilena.com
Начало
Политика
Спорт
Криминале
Здравеопазване
Земеделие
Икономика
Изкуство и Култура
Поморие и региона
Избори
TV програма
Община-наредби
Важни телефони
 


 
 
July 2024
ПВСЧПСН
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Какво говориха съветниците за лятно кино "Яворов"? 
04.05.2006 23:09:35
Снимката в цял размер... Click to enlarge?

Лятно кино „Яворов” отново да стане собственост на общината, решиха общинските съветници в поморие. Предложението бе направено от собственика на кинотеатъра „PS Grup”, като бъде заменен с терен в кв. 249, в чертите на града до поморийското езеро, където ще бъде построен SPA- център и хотелски комплекс. След проведените дебати съветниците дадоха съгласие да бъдат заменени двата имота съгласно направените оценки и съгласно предложението за доплащане от молителя плюс изравняване на цената в размер на 600 000 лева, с която той ще изгради инфраструктура и ще я предаде на общината за стопанисване.
Тук може да прочетете дебатите от заседанието.Дебатите от заседанието

Яни Пападопулов
:

Уважаеми колеги,чухте докладната на г-н  кмета. Ние сме гледали в комисиите  това предложение,и  като общо становище на комисиите, в частност говоря на моята, е че предложението е добро. Може да се случи. Наистина едно такова лятно кино в Поморие е необходимо. Като единствената ни забележка беше, че разликата в оценките на двата имота има сериозна разлика като единица на квадратен метър и в т.ч. предложихме вносителят на предложението да допълни своето предложение с известна сума, така че двата имота долу- горе да получат еднакъв статут. В писмо той ни заявява, че е готов за своя сметка  да доизгради инфраструктура като пътища, тротоари, канализация и т.н. допълнително, освен своето предложение като цена, в размер на 600 000 лв допълнително. Така представено предложението ние считаме, че може да бъде прието и да се пристъпи към изпълнение с цел да бъдат предвижени необходимите документи и молителят да реализира своите намерения и още от есента да започне да строи. А пък веднага да предостави читалището за летния сезон на Общината  за провеждане на нашите културни мероприятия там. Ние приемаме с допълненията за изграждане на инфраструктурата.

 

Г-н Пламен Ризов

Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа, Комисията по общинска собственост разгледа на своето заседание това предложение, и даже на второ заседание обсъди някои допълнителни промени, които настъпиха като развитие на тези обсъждания, които направихме и мисля, че се очертава вече  наистина едно приемливо решение, което да вземем. За не повтарям думите на Председателя на Комисията  по законност и обществен ред, в тази връзка бяха  и нашите обсъждания, но искам да кажа, и да стане ясно,  че всички говорим за един значим обект за нашия град и за нашата община. Говорим за летния кинотеатър.Този проблем стои от 3, 4 години, когато се приватизира кинефикация  и така или иначе, и г-н кмета и ние като общински съветници, сме заинтересовани от решението и бяхме готови да търсим приемлив вариант и за двете страни. Защото съгласете се, че да стане някоя сделка, трябва да е приемливо и за двете страни. Да се излезе от ситуация, така че този Летен кинотеатър да си остане общинска собственост и в тази връзка текат тези обсъждания, които водим. Наистина ние остро реагирахме на разликата в оценката на земята в предлагания за замяна имот и имота,в който е ситуиран летния кинотеатър и затова се предлага, както разбирам, допълнителна сума ,която да компенсира донякъде тази разлика. Но категоричното становище на нашата комисия беше, че  да,  оценка 220 евро  на квардрат на земя  първа линия      където е в момента кинотеатъра е напълно реална  и нас ни удовлетворява, но оценка 60-70 евро на квадратен метър  в една многоперспективна територия, където е началото на ..... не може въобще да ни удовлетвори и затова ние предложихме да се проведат разговори за изравняване приблизително на оценките. Така че  комисията ни приема, но с тази забележка.

 

 

Г-н Васил Господинов

Уважаеми колеги, пак се предлагат неща, които лично аз като съветник, когато раглеждахме този въпрос, просто гледах друг материал. И сега не мога да разбера и не мога да прочета това нещо и не мога да си дам отговмор на това което обсъждаме. Мен не ми   ясно, тогава ставаше въпрос да се заменят някъде около 540 кв. метра за 6 декара .Тогава това дискутирахме, това обсъждахме и казахме: значи готови сме цената от 220 евро която предлагат за прилежащата земя на киното,тая  която искат да се прави замянка и тя  да бъде някъде около 200 евро. И не мога да разбера тук сега  540 квадрата ние за колко кв м. ще ги заменяме на ......,за 6 декара ли?

 

- /Принципът не се е сменил той се плаща за 6-те декара.Въпросът е на каква цена ще се плати./

 

Г-н Васил Господинов

Но тук нищо не пише.Тези неща като взема да ги чета, ........това са фантасмагории. На всяко едно предложение тези неща ги пишат. Аз искам да знам общинските  съветници тук да определим цената и ако я купува, то как ще я купува, обявява се на търг, как  сега ще му я дадем, определяме ние цена, може ли не да определяме цена?  Заменяме 540 квадрата   примерно за 600....... Ами този допълнителен ангажимент в договора, дето  има и за други такива обекти, да не казвам и не се изпълняват, както има Манца да плаща още толкова .Направи ли ги ? Не ги направи. И сега ние ще приемем това решение,всички бяхме  категорично да не го приемаме.А сега значи разговори се водят ми се струва на 4 очи.

 

Г-н Васил Господинов

 

Е, добре де, значи за това, че ще направим замянката и ще му дадем останалото.....

/Не приемаме пазарната оценка и то точно на кв. 247, това е решението на Комисията./

 

Г-н Васил Господинов

 

Добре, значи ние определяме една цена и можем ли да му дадем цялото - 6 декара да му дадем за 540 квадрата  ?

 

Г-н Петър Златанов

Има инвестиционни намерения в края на краищата.Той не го иска да си направи там къща, той иска да направи SPA център

 

Г-н Васил Господинов

Да, Общината един ден ще получава от такси, работни места и какво ли не.Значи веднъж говорим едно,вземаме решение и изведнъж след една седмица нещата се променят. Ако така ще работим няма смисъл да ги разглеждаме тези предложения.

Аз искам да ми се отговори: Имаме ли право след като направим тази замянка да му преотстъпим още 5 декара и половина, да си ги купи /момент, аз знам, че не се преотстъпват / и да определим цена 200 евро? Ами тя може да е 300. Значи той предложи 60 евро, беше смешно ,тук се смяхме всички,беше несериозно. И сега тук изведнъж всички се мотивират, че да, може да се приеме.Ами ако искате го приемайте.

 

-Значи този спа център той може да се изгради на мястото на............

........................../щото един хотел спокойно  се помества там, както стана в Несебър..........

 

Г-н Петър Златанов

Мислите ли че ще бъде удачно,мисля че всички тук, независимо дали живеем или не живеем в Поморие, не можем да си позволим на 5 метра зад паметника на Яворов да се появи хотел.Много добре се вписва това лятно кино и то трябва да си остане такова и ние всички сме убедени

 

-Не само като вписване, то има и необходимост, там се провеждат Яворовите тържества

 

Добре, нямаме нищо против това.

Мисля, че г-жа Мурджева ще го допълни

 

Стоян Стоянов

Аз съм съгласен с предложението на Васил Господинов, но  Господинов, предложи какъв друг вариант да си вземем лятното кино?

 

Васил господинов

Ами оценка на киното, оценка на земята ..........

 

-440 евро на квадратен метър

 

-Говорим за постройката, ако оценяваме  постройката, работата става много по- сериозна

...............

 

Г-жа Мурджева

Уважаеми г-н Стоянов, уважаеми Господинов, тук става въпрос за нещо, от което градът има нужда. Вие били ли сте на  Яворовите тържества в последните години, като цяла България идва там, а в този салон  където ги порещаме, не е ли енудобно за поморийска община? Докога в крайна сметка с такива сметки колко пари, колко малко пари, на кого ще го дадем. Факт е,че лятното кино е негово ,той има желание да го даде, а ние сме длъжни да направим така, че да си остане киното на нас.За какво спорим? На човека не му го даряваме, а искаме по 200 евро или там каква цена. Какво правим сега? Освен това той ще построи нещо.Този град трябва да има къде да се работи, трябва да дадем на младите хора шанс. Така че много ви моля, дайте да не умуваме, а това е нещо полезно за града.

 

Стоян Стоянов

Благодаря. Предлагам да прекратим.Има ли други?

Така, има предложение от Яни Пападопулов и то е във връзка с решение на комисията по общинска  собственост,  че цената трябва да бъде коригирана. Има предложение, което е да се изгради инфраструктура, която да остане собственост на общината в размер на 600 000 лева. Който е съгласен към направеното предложение

......................

Я.П. Значи той доплаща и допълнително 600 000 лв, аз го казах преди малко

..................................................................

Ст. Стоянов

Яни, коригираш ли си предложението?

 

Я.П. Не, аз само коментирам.

 

Стоян Стоянов

Добре, предложенето на Яни Пападопулов е да бъде изградена инфраструктура, в размер на 600 000 лева и която да стане собственост на община Поморие. Допълнително, която да се приеме с протокол. Значи сега гласуваме за предложението на Яни Пападопулов, след това гласуваме предложеното решение.

...

Стоян Стоянов

Така. Който е съгласен с предложението на Яни Пападопулов да допълни преложението на БС Груп, моля да гласува.

Предлагам на гласуване!Предлагам с направеното допълнение от Яни Пападопулов!

 

-Извинявам се, обаче нека да се редактира предложението, точно искам да го запиша.

 

Г-н Петър  Златанов

Яни, не стана ясно, много те моля, стани и го кажи да се знае, че се изравняват двете цени.

 

Г-н Яни  Пападопулов

Да, разбира се.

 

Г-н Стоян Стоянов

Чуйте сега предложението и след малко го прелагам на гласуване.

 

Г-н Яни  Пападопулов

Значи влязохме в дълъг дебат от който не е точно и ясно предложението. Значи предложението е, че общината дава съгласие да бъдат заменени двата имота съгласно направените оценки, съгласно предложението за доплащане от молителя плюс изравняване на цената в размер на 600 000 лева, с която той ще изгради инфраструктура и ще я предаде на общината за стопанисване, с протокол да бъде приета от общината за стопанисване. Това е негово задължение. Приблизително на пазарна стойност са цените.

............

г-н Стоян Стоянов

Така, чухте още веднъж предложението н Яни Пападопулов и предлагам да приемем решението с направеното допълнение на Яни Пападопулов. Който е съгласен да бъде допълнено предложеното решение с предложението н Яни Пападопулов с допълнителна сума от 600 000 лева  за  инвестиции  в инфраструктурата и предаден с протокол моля да гласува! За – 17, против – 1; въздържали се –няма.Приема се.

Почивка в Поморие

Хотели
Семейни хотели
Къщи за гости и Квартири
Апартаменти
Вили и Хижи
 
 На 16 години, но вече с трето дете
 Корабчета с радиоуправление ще плават край „Стената на приказките”
 ЕК: България може да загуби част от парите по ИСПА
 Барозу иска жени в ЕК
 Над 50 000 лв. струва възстановяването на щетите от кражба на около 2 км меден кабел
 Цветанов: Сега не мога да кажа цялата информация по случая "Гунински"
 Нешка Робева катастрофира – пострада само колата й
 1913 лв. на месец е необходимият минимум за четиричленно семейство
 Вдигат руска база до българска граница
 Освободиха председателя на Агенцията по горите
 
 
 
 
 
   BULREST.com
 NetCom-BG Ltd.
 Spectrum Net - voiceXpress
 Spectrum Net
 
   Енерго
 BULREST.com
 ВРЕМЕТО
 TV програми
 Обл. управа Бургас
 Bourgas.org
 Община Поморие
 Гражданско сдружение
 Несебър e-News
 Бургас футбол 
  Новогодишна нощ в Център ”Свети Георги”
Покана за студентки празник
Лечебна гимнастика и танци за всички подрастващи
Фотографски конкурс "Поморие в четири сезона"
 

© 2004-2005 - Radio MILENA - Pomorie
Поморие 8200; ул."Генерал Гурко" 2; Тел.: 0596/22447; 22958; GSM: 0899/957059; E-mail: radiomilena@mail.bg
Ползването на информацията става свободно, при условие, че се цитира източника - Радио "Милена"!

Web development by Netcom-BG Ltd. & Web hosting by Spectrum Net Jsc.