News from Pomorie

Посетете ни на новия уеб сайт на Радио Милена:
RadioMilena.com
Начало
Политика
Спорт
Криминале
Здравеопазване
Земеделие
Икономика
Изкуство и Култура
Поморие и региона
Избори
TV програма
Община-наредби
Важни телефони
 


 
 
July 2024
ПВСЧПСН
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Актуалната информация може да следите в новия сайт http://radiomilena.com/  (още ...)
22.10.2009 13:53:57


http://radiomilena.com

Страх от ДПС в Руен   (още ...)
21.10.2009 11:19:52

Хората не се делят на турци, българи и арменци, а на почтени и непочтени, на знаещи и незнаещи, на работещи и неработещи. Това каза пред жителите на Руен вчера министърът на културата Вежди Рашидов. На 24 октомври там ще се проведат частични избори за кмет. Министърът беше посрещнат от кандидата за кмет от Политическа Партия ГЕРБ Хъкмет Сюлейман. Вежди Рашидов беше придружен от областния председател на ПП ГЕРБ Бургас и народен представител Димитър Бойчев и депутатите Иван Алексиев и  д-р Галина Милева.Всички те отговаряха на въпросите на жителите на селата Руен и Планиница.
Повечето от хората в Руен споделиха пред министъра, че се страхуват да гласуват за друга партия, освен за ДПС, тъй като местните работодатели са активисти на ДПС.

Откриха строителството на посетителски център „Поморийско езеро”  (още ...)
19.10.2009 15:10:06

На официална церемония днес,  19.10 от 11.00 ч. Община Поморие, Сдружение „Зелени Балкани” и МОСВ откриха строителството на посетителски център на комплекса от защитени територии „Поморийско езеро”, чиято цел е популяризирането на езерото като ценен природен обект, достоен да бъде опазван и посещаван от любителите на дивата природа. Посетителският център се изгражда на брега на Поморийско езеро в близост до Музея на солта в Поморие. На официалното откриване на строителните работи присъстваха кметът на община Поморие инж.Петър Златанов, председателят на УС на Зелени Балкани Тома Белев,  ръководителят на проекта Валентина Фиданова, представители на РИОСВ- Бургас, представители на общинската администрация и жители на град Поморие. Според обичая, след освещаването от свещенослужител, кметът инж.Петър Златанов счупи бутилка червено вино в основите на новостроящата се сграда.   

Обществено представяне на инвестиционен проект за модернизация и проектиране на ПСОВ в гр. Поморие  (още ...)
13.10.2009 23:35:25

Днес  13 октомври 2009 г., от 10.00 часа в залата на Община Поморие се състоя публично представяне на проект за техническа помощ „Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и проектиране на ПСОВ и съпътстващи съоръжения на град Поморие”.    

Общественото обсъдане бе открито от кмета на община Поморие инж.Петър Златанов: „Уважаема г-жо омбудсман, уважаеми дами  и господа, уважаеми членове на екипа разработващи проекта за разширение и модернизация на  пречиствателна станция за отпадни води в град Поморие, споделям своето радостно възхищение от това, че намерихте време да присъствате на тази презентация. От изключителна важност е това да има такова съоръжение като ПСОВ, която да бъде последния вик, така да се каже на технологичното развитие на този вид съоръжения. Колко е важно за община Поморие, за град Поморие, което е свързано с новия общ устройствен план. Колко  е важно това за промяната на екологичната визитка на нашата община, а ние трябва на всяка цена да защитим природата. Да защитим условията, в които живеем не само за себе си, а  и за тези, които идват след нас. Разчитам на един конструктивен диалог с презентиращите членове на екипа, разработващи идейния  проект за пречиствателната станция. Тук са и представителите на Министерството на околната среда  и водите, на наблюдаващите  специалисти по нашия проект  г-н Бойчо Шокорлиев  и неговият сътрудник Виктор Иванов и се надявам в един диалогичен режим да получим една по-пълна представа за това, което предстои да стане и което търсим като реализация в следващите една или две години. Благодаря ви още веднъж. Да се надяваме, че ще ни поднесат само радостни решения.”

Поздравителен адрес от кмета на община Поморие инж.Петър Златанов  (още ...)
12.10.2009 11:49:40

Уважаеми съграждани,
денят 12 октомври е обявен за ден на Българската Община. Поздравявам ви с този празник който дава увереност, че Българската Община като институция продължава да се развива, за да достигне по-пълноценно до това ниво което е очаквано от гражданите. Отправям поздрав за здраве и ползотворен труд на всички служители от Общинската и Кметската администрация.
Уважаеми съграждани, нека в условията на истинско гражданско общество заедно обогатим съдържанието и възможностите на местните органи за самоуправление.
                                   Кмет на Община Поморие: инж.Петър Златанов

Обществено представяне в Поморие на проект за техническа помощ   (още ...)
08.10.2009 12:23:46

На 13 октомври 2009 г., от 10.00 часа в залата на Община Поморие ще се състои публично представяне на проект за техническа помощ „Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и проектиране на ПСОВ и съпътстващи съоръжения на град Поморие”. Проектът е реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. Програмата за провеждане на общественото представяне на проекта за техническа помощ е следната:

10.00 ч. – Откриване, представяне на екипа на проекта и експертите, които са изготвили документите, обект на поръчката.

10.15 ч. – Представяне на проекта-цели, начини на финансиране, етап на изпълнение, очаквани резултати – Община Поморие.

10.30 ч. - Представяне на резултатите от прединвестиционните проучвания и изготвения идеен проект-Община Поморие, Консорциум „Бетонинтелект-ДЕДАЛ”.

10.50 ч. - Въпроси и отговори присъстващите в залата, община Поморие, изпълнителите.

Закриване.

Решения от 25-то заседание на Общински съвет- Поморие, проведено на 01.10.2009 г.   (още ...)
08.10.2009 10:13:58

Решенията от 25-то заседание на Общински съвет- Поморие, проведено на 01.10.2009  г. /мандат 2007-2011 г./ са следните:        

По т.1.1. от дневния ред: “Отмяна на Решение №  587/28.07.2009 г. на Общински съвет –Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 617/01.10.2009г.

На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и като взе предвид мотивите на Областен управител на област с административен център гр.Бургас, подробно описани в неговата заповед за спиране изпълнението на решението и оспорването му пред съда,  Общински съвет – Поморие отменя свое Решение № 587/28.07.2009 г. обективирано в Протокол от двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 28.07.2009 г.

Нови форми на социални услуги в общността ще се развиват в Поморие   (още ...)
07.10.2009 02:27:00

С 20 гласа „за” Общински съвет Поморие взе решение в ремонтираната база в кв.”Север” да бъде открит Център за обществена подкрепа – социална услуга, делегирана от държавата дейност с капацитет 20 места и персонал 5 човека. Мотивацията на разкриването на този център е, че броят на децата в риск на територията на Поморие нараства и съществува необходимост от провеждане на постоянна работа с тези деца с проблемно поведение и техните родители. В този център ще се осъществява превенция и закрила на децата в риск; реинтеграция; дейности по приемна грижа и осиновяване. Специалисти ще работят по индивидуални планове за грижа, според потребностите на децата, ще се осъществява психологическа подкрепа, консултране и информиране на родители.

Промени в мрежата на училищата и осигуряване на допълинтелни средства за обезпечаване на учебния процес в община Поморие за учебната 2009/2010   (още ...)
07.10.2009 01:47:24

Общински съвет -Поморие  прие две решения на проведеното на 01.10.2009 ХХV-то заседание, свързани с промените в мрежата на училищата, детските градини и обслужващите звена  и осигуряване на допълнителни средства извън единния разходен стандарт за обезпечаване на учебния процес  в община Поморие през учебната 2009/2010 г. с гласуване 21 гласа „за”. По време на дебатите бе направено предложение от Комисията по образование, култура и вероизповедание  да се поканят специалисти за изготвяне на задълбочен анализ, във връзка с липсата на ученици в СОУ Иван Вазов”-горен курс.

Община Поморие съобщава   (още ...)
06.10.2009 17:35:40

Община Поморие, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове, с времепрестояване на влоговете от 5 до 20 г., невключени до този момент и подали документите по чл.2 ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, както и приематели на влогове по реда на чл. 4а от ЗУПГМЖСВ до 21.05.2009 г. е изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ списъкът подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Почивка в Поморие

Хотели
Семейни хотели
Къщи за гости и Квартири
Апартаменти
Вили и Хижи
 
 На 16 години, но вече с трето дете
 Корабчета с радиоуправление ще плават край „Стената на приказките”
 ЕК: България може да загуби част от парите по ИСПА
 Барозу иска жени в ЕК
 Над 50 000 лв. струва възстановяването на щетите от кражба на около 2 км меден кабел
 Цветанов: Сега не мога да кажа цялата информация по случая "Гунински"
 Нешка Робева катастрофира – пострада само колата й
 1913 лв. на месец е необходимият минимум за четиричленно семейство
 Вдигат руска база до българска граница
 Освободиха председателя на Агенцията по горите
 
 
 
 
 
   BULREST.com
 NetCom-BG Ltd.
 Spectrum Net - voiceXpress
 Spectrum Net
 
   Енерго
 BULREST.com
 ВРЕМЕТО
 TV програми
 Обл. управа Бургас
 Bourgas.org
 Община Поморие
 Гражданско сдружение
 Несебър e-News
 Бургас футбол 
  Новогодишна нощ в Център ”Свети Георги”
Покана за студентки празник
Лечебна гимнастика и танци за всички подрастващи
Фотографски конкурс "Поморие в четири сезона"
 

© 2004-2005 - Radio MILENA - Pomorie
Поморие 8200; ул."Генерал Гурко" 2; Тел.: 0596/22447; 22958; GSM: 0899/957059; E-mail: radiomilena@mail.bg
Ползването на информацията става свободно, при условие, че се цитира източника - Радио "Милена"!

Web development by Netcom-BG Ltd. & Web hosting by Spectrum Net Jsc.