Външно оценяване за 4-ти клас

Започват малките матури. Четвъртокласниците се явяват днес на националното външно оценяване по български език и литература. Тестът включва диктовка, записана на аудиофайл, както и задача с творчески характер, която изисква свободен отговор. Изпитът по математика ще е утре.

Оценките от външното оценяване в края на 4-ти клас са в точки и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Максималният брой точки на всеки изпит е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 9-ти юни