Бизнес

Инвестиционно намерение за изграждане на рибопреработвателно предприятие в Поморие

В град Поморие ще бъде изградено ново рибопреработвателно предприятие за филтрация на двучерупчести мекотели, което ще се изгради чрез преустройство на съществуващ склад за търговия на едро с храни. Инвеститор е „Ками фиш“ ЕООД.

Прочети »

Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Поморие

Агенция за социално подпомагане обяви конкурс І. За длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Поморие, обл. Бургас. ІІ. Изисквания за заемане на длъжността Директор съгласно Класификатора на        длъжностите в администрацията: Минимални: степен на образование – магистър професионален опит – 4 години и/или ІІІ младши ранг Допълнителни: Стратегическа компетентност; Лидерска компетентност; Управленска компетентност; Ориентация към резултати; Компетентност за преговори и …

Прочети »

Свободно работно място за рехабилитатор в Център за обществена подкрепа гр. Поморие

Център за обществена подкрепа гр. Поморие продължава набирането на кандидати за свободно работно място: – за длъжността „Рехабилитатор”; Длъжност, звено, териториално звено: Рехабилитатор, ОП „Социално обслужване” – Поморие, „Център за обществена подкрепа” – Поморие. Специфични изисквания за заемане на длъжността: Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалност: „Рехабилитатор”. Кратко описание на длъжността по длъжностна …

Прочети »

Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Бургас

Със заповед на министъра на вътрешните работи e обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Бургас за общо 17 вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка : „полицай – старши полицай“ –  12 вакантни длъжности; – „младши автоконтрольор II – I степен“ – 3 вакантни длъжности и – „младши …

Прочети »

Свободно работно място за рехабилитатор

Център за обществена подкрепа – гр. Поморие обявява свободно работно място за длъжността „Рехабилитатор” Длъжност, звено, териториално звено: Рехабилитатор, ОП „Социално обслужване” – Поморие, „Център за обществена подкрепа” – Поморие. Специфични изисквания за заемане на длъжността: Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалност: „Рехабилитатор”. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Провежда рехабилитационни дейности …

Прочети »

Министерството на земеделието планира създаване на взаимноспомагателен фонд за подкрепа на лозаро-винарския сектор

Взаимноспомагателен фонд за подкрепа на сектора и национална стратегия за развитието на гроздо- и винопроизводството планира да създаде Министерството на земеделието, храните и горите. Това съобщи Явор Гечев, зам.-министър на земеделието на работна среща със сектора в Аграрния университет в Пловдив. Фондът ще представлява комплект от инструменти и буферни средства, които да спасят от фалит гроздо- и винопроизводителите при щети …

Прочети »

Поморие бе домакин на форум за екологичната мрежа „Натура 2000“ и винопроизводството в регион Бургас

Художествената галерия „Дечко Стоев“ в Поморие бе домакин на последния ден от информационната кампания „Даровете на природата – споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 в регион Бургас“. Събитието, озаглавено „Даровете на слънцето“, бе посветено на производството и употребата на местни продукти и екологичната мрежа „Натура 2000“. Форумът бе открит с гостуваща изложба на бургаския музей „Из мистериите на виното …

Прочети »

На 29 юни в Поморие презентация на винопроизводство и дегустация на вино от Бургаски регион

 На 29 юни 2021 г. в Градската художествена галерия „Дечко Стоев“в Поморие ще се проведе информационен ден, посветен на– винопроизводството в регион Бургас – част от информационната кампания „Даровете на природата – споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“. В събитието под наслов „Даровете на слънцето“са поканени да се включат собственици и ползватели на земи, представители на …

Прочети »

Трудова борса за младежи на 20 май в Поморие

Дирекция „Бюро по труда” -Поморие ще проведе Трудова борса на 20.05.2021 г., от 10.00 ч. в Читалище „Просвета 1888“.  Ще присъстват новорегистрирани безработни младежи до 29 години, както и  продължително безработни над 29 години и работодатели или техни представители. Работодателите ще представят своята дейност и перспективи за развитие, ще обявят свободни работни места. Борсата за младежи е по Проект BG05M90P001–1.017-001  …

Прочети »

Басейнова дирекция отказа да издаде разрешително за изграждане на ферма за миди в Поморие

Обявеното инвестиционно намерение на „Ем Джи Солюшън“ ЕООД – гр. София за изграждане на ферма за миди в акваторията на гр. Поморие предизвика общественото недоволство в града. Рибарите изразиха опасенията си, че реализирането на намерението ще застраши поминъка на над 300 семейства, риболовът за които е основен приход, поради което Общински съвет – Поморие прие Декларация против издаване на съответното разрешително. Кметът …

Прочети »