Политика

Решения от 45-то заседание на Общински съвет-Поморие

Решения от 45-то заседание на Общински съвет-Поморие, поведено на 31.01.2023 г., които  ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 16.02.2023 г.: По т.1. от дневния ред:„ОС-06/04.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за освобождаване от заплащането на наемни вноски за срок от шест месеца на …

Прочети »

Среща на общинската управа с настоятелството на МБАЛ – Поморие

Кметът на община Поморие Иван Алексиев и председателят на Общински съвет – Поморие Адам Адамов проведоха среща с Управителния съвет на новоучреденото болнично настоятелство към МБАЛ – Поморие, регистрирано на 10.01.2023 г. „Нашето желание е да си бъдем взаимно полезни, за да съхраним медицинското заведение в Поморие и да работим активно в полза на обществото. Хората имат нужда от адекватни …

Прочети »

Кметът Иван Алексиев поиска от държавата достъп до договора с Летище Бургас

На основание чл.24, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация, кметът на община Поморие Иван Алексиев поиска от Министерството на транспорта и съобщенията да му бъде предоставен договорът, както и всички допълнителни споразумения, сключени между Република България и „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД във връзка с концесията на гражданските летища за обществено ползване Бургас и Варна. Решението да …

Прочети »

Предложение да се сключи договор на МБАЛ-Поморие с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

В докладна записка до Общински съвет-Поморие  кметът  Иван Алексиев пише следното: „Предлагам, с оглед защита на  високия обществен интерес от осигуряване на професионално и надеждно здравно обслужване в нашата община, „Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ – Поморие“ ЕООД  да сключи договор с Университет „Професор д-р Асен Златаров“ – Бургас, по силата на който да предостави своите структурни звена за …

Прочети »

37 точки са включени в дневния ред на 45-то заседание на Общински съвет- Поморие

Четиридесет и петото заседание на Общински съвет – Поморие  ще се проведе на 31.01.2023г. /вторник/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за дневен ред: 1.ОС-06/04.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за освобождаване от заплащането на наемни вноски за срок от шест месеца на …

Прочети »

Предложение за изграждане на зарядни станции в Поморие за електроавтомобили

Кметът Иван Алексиев внесе докладна записка до Общински съвет – Поморие за изграждане на четири станции за зареждане на електрически автомобили, разположени на територията на град Поморие. Инициативата е част от политиката на Общината, насочена към опазване на околната среда и чистотата на въздуха чрез въвеждане на нови технологии и насърчаване на използването на електромобили. Предложението на кмета е за …

Прочети »

Кметът Иван Алексиев стартира процедура по преразглеждане на концесията с Летище Бургас

Кметът на община Поморие Иван Алексиев стартира процедура по преразглеждане на концесията с „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ – оператор на Летище Бургас, съобщават от пресцентъра на Община Поморие. Решението на Алексиев е обусловено от факта, че до момента не са предприети никакви конкретни стъпки към откриване на нови въздушни маршрути от и до Летище Бургас и не се полагат …

Прочети »

Кметовете на Бургас и Поморие настояват за целогодишна натовареност на летище Бургас

Кметовете на Бургас и Поморие – Димитър Николов и Иван Алексиев отново остро настояха за конкретни стъпки към откриване на нови въздушни маршрути от и до Летище Бургас, както и за привличането на нови авиокомпании, които да оперират тук. Те представиха и аргументираха исканията си по време на поредна среща с главния изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ …

Прочети »

Общински съвет – Поморие се отчете за периода 01.07.– 31.12.2022 г.

Общински съвет – Поморие /мандат 2019-2023/ отчете дейността си за периода  01.07.– 31.12.2022 г.: Настоящият отчет е изготвен на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.6  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Общински съвет – Поморие осъществява дейността си на основание изискванията на Закона за …

Прочети »

Решения, приети на 44-то заседание на Общински съвет – Поморие

Решения, приети на 44-то заседание на Общински съвет Поморие, проведено на 20.12.2022 г.Те ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – на 06.01.2023г.  По т.1. от дневния ред:„ОС-780/08.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно План – сметка за дейностите по чистотата за 2023г.“ със 17 гласа „за”, 0 гласа …

Прочети »