В Бургас представят условията за кандидатстване за енергийно обновяване на публични сгради

На 27 януари 2023 г. от 10:00 часа в град Бургас, в залата на Общинския съвет в Културен дом НХК – Бургас, площад „Тройката“ №1, ще се проведе Регионален дискусионен форум „Инвестиции за енергийна ефективност“. Събитието ще бъде в хибриден формат (присъствено и онлайн).

Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще представи условията за кандидатстване и за изпълнение по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ в изпълнение на инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост. Представители на община Бургас ще презентират възможностите за подкрепа за инвестиции за енергийна ефективност на жилищния сграден фонд и добри практики в процеса на енергийна ефективност.

През месец февруари МРРБ предвижда да проведе допълнителни информационни събития по процедурата.

Пакетът с документи за кандидатстване по нея може да бъде намерен в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС за България, в раздел Процедури за БФП – Национален план за възстановяване и устойчивост Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, както и на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.