В УМБАЛ-Бургас робот за дезинфекция срещу коронавирус

Роботизиран апарат за UV-дезинфекция срещу COVID-19 се предоставя безвъзмездно на УМБАЛ Бургас по линия на обща поръчка на Европейската комисия, финансирана от Инструмента за спешна подкрепа на ЕС. Болницата е единствената в региона и третата в страната, която ще разполага с модерната апаратура.

Роботът се управлява дистанционно, като по време на процеса на дезинфекция в помещението не присъстват пациенти и персонал. Клинични изследвания доказват, че роботът унищожава вируси, бактерии и други микроорганизми с ефективност над 99,99%, създавайки стерилна среда, което е изключително важно при борбата с вътреболничните инфекции.