Депутатите заседават извънредно днес

Депутатите се събират на извънредно заседание в последната седмица от живота на 48-то Народно събрание. В дневния ред са предвидени 8 точки, половината от които ще са при закрити врати.

Народните представители трябва да изслушат годишните доклади на агенция “Разузнаване “, служба “Военно разузнаване”, ДАНС и Комисията по сигурността на информацията. Съдържанието на докладите е с гриф “Секретно” или “Поверително”.

Като първа точка в пленарната зала предстои второ гласуване на законопроекта за допълнение към Закона за здравното осигуряване. Според направените предложения се определят критериите за приоритетните болници, които осигуряват достъп до лечение, финансирано от здравната каса. Предвидена е и методика за финансиране на аптеки в отдалечени населени места

Припомняме, че президентът Румен Радев издаде указ, с който разпуска парламента НС на 3 февруари и насрочва парламентарни избори на 2 април.