Децата не се раждат насилници, те копират поведението на възрастните

1

В Областна администрация Бургас стартираха редица инициативи, свързани с превенция и ограничаване на зачестилите случаи на агресия в училищата. Днес, над 100 участници – директори на училища, представители на социалните служби и на полицията, дискутираха теми свързани с Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище. Според данни на Инспектората по образование от всички 141 училища в областта, в 56 има регистрирани случаи на агресия разделени в три групи: между връстници, родител или учител над ученик, и от страна на родител и ученик над учител.
„Разрешаването на проблема е ангажимент на всички нас- родители, педагози, институции. Ситуацията може бъде овладяна, ако спрем да си прехвърляме отговорността и обединим усилията си. Необходими са конкретни мерки, планове, срокове. Тук сте хората, които имат най- преки наблюдения върху случващото се с децата. Убеден съм, че вслушвайки се във вас и с ваша помощ можем да променим притеснителните тенденции. Имате моята институционална подкрепа.“ – с тези думи областният управител Вълчо Чолаков се обърна към присъстващите.
Част от изведените проблеми са натрупаното мълчание у децата, невъзможността да изразят себе си, често липсата на чуваемост и диалог от страна на възрастните, всичко това съчетано с нездравословно хранене, липса на спорт и други занимания свързани с изразходването на енергия. Според доц. д-р Ицка Дерижан, гост- лектор на срещата, е необходимо да се работи активно и да се оказва подкрепа като се насърчава позитивното поведение, да бъде запълнен вакума с интересни дейности за всеки. Препоръката на специалиста е по-често да се изслушват децата, както и да се работи усилено с училищните настоятелства. Не трябва да забравяме, че децата не се раждат насилници, те копират поведението на възрастните и заучават модели на поведение.
В срещата участие взеха още заместник областните управители Севдалина Турманова и Владимир Крумов, заместник- кметове , началникът на РИО-Бургас, директорът на дирекцията за социално подпомагане, говорителят на МВР в Бургас.
На 16 април ще се проведе следващата инициатива фокусирана върху спорта като начин за превенция.

2
.