Деца под 14 г. се приемат в болница само срещу лична карта на родител или придружител

От 1 април т.г. приемът в болница става само срещу лична карта. Новите правила са въведени от здравната каса, която няма да заплаща за извършена дейност, ако пациентът не е преминал през регистрационната система. Личната карта на всеки пациент се чекира два пъти – при приемането, и при изписването.
Приемът на децата под 14-годишна възраст, се извършва срещу личните карти на техните родители, настойници или придружители. Придружител на дете в болница може да бъде и човек, различен от родителя. Важно е да се знае, че и при приемането, и при изписването, трябва да бъде регистриран личен документ на един и същи придружител, дори по време на престоя придружителите да се сменят.
В момента лекарите на Първо детско отделение на МБАЛ Бургас срещат трудности при предоставянето на личните документи от страна на придружителите. Често те не се носят, забравят се, или при постъпването детето е с един човек, а при изписването идва друг. „Обръщаме се с голяма молба към всички родители и придружители, задължително да имат в себе си лична карта, ако на детето им се налага прием в болница“, казаха днес лекарите от отделението.
Ако лекарите направят компромис и детето бъде прието в болница без личен документ на родител или придружител, или бъде изписано отново без документът да премине през регистрационната система, лечението му няма да бъде платено от Здравната каса. Дори към момента на прием личната карта да липсва, тя трябва да бъде предоставена за регистрация до 4 часа след това.