Европейската комисия предлага повече защита за правата на пътуващите

Европейската комисия прие поредица от предложения, насочени към укрепване на правата на пътниците и туристите. Новите правила се основават на извлечените поуки, включително неотдавнашния опит по време на кризата с COVID-19 и фалита на туристическата група „Томас Кук“ през 2019 г., които оказаха значително въздействие върху туристическия пазар.

По-специално те ще внесат яснота в правилата за възстановяване на разходите, когато полетите или мултимодалните пътувания се резервират чрез посредник, така че пътниците да бъдат по-добре защитени срещу отмяна. Те също така ще осигурят по-безпроблемни пътувания, особено когато се включват различни пътнически услуги или видове транспорт, като гарантират, че пътниците имат достъп до директна подкрепа, както и подобрена информация в реално време, например относно закъсненията и отмяната на полети. Специално внимание се обръща на нуждите на пътниците с увреждания или с намалена подвижност, за да се улесни преминаването от един вид транспорт и да се подобри качествената помощ, когато е необходимо.

Приетите днес предложения са съсредоточени върху 3 аспекта:

  1. По-добри права за пътниците
  2. Защита на пътуващите с туристически пакети
  3. По-добри информационни услуги за мултимодални пътувания и създаване на общо европейско пространство на данни за мобилността