Европейски здравен съюз: нов всеобхватен подход към психичното здраве

Днес, в отговор на ангажимента, поет от председателя Фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на Съюза през 2022 г., Европейската комисия добавя към Европейския здравен съюз допълнителен стълб: нов всеобхватен подход към психичното здраве.

Този подход представлява първа и важна стъпка в посока към изравняване на психичното здраве по значимост с физическото и възприемане на нов, междусекторен подход към проблемите с психичното здраве. С 20 водещи инициативи и финансиране от ЕС в размер на 1.23 милиарда евро по линия на различни финансови инструменти, Комисията ще помогне на държавите членки да поставят на преден план хората и тяхното психично здраве.

Днешното съобщение идва своевременно: още преди пандемията от COVID-19 проблемите, свързани с психичното здраве, засягаха един на всеки шест души в ЕС, като положението се влоши вследствие на безпрецедентните кризи от последните години. Цената на бездействието е значителна и възлиза на 600 милиарда евро годишно.

На фона на значителните технологични, екологични и обществени промени, които засягат способността на хората да се справят, действията на ЕС в областта на психичното здраве ще бъдат съсредоточени около три ръководни принципа:

  • адекватна и ефикасна превенция,
  • достъп до психично здравеопазване и лечение с високо качество и на достъпна цена, както и
  • реинтеграция в обществото след възстановяване.

Повече информация ще намерите в документа тук.