Елка Налбантова е назначена за заместник-министър на труда и социалната политика

Със заповед на премиера акад. Николай Денков Елка Налбантова е назначена за заместник-министър на труда и социалната политика, считано от 9 октомври т.г.

Елка Налбантова има дългогодишен опит в управлението на проекти в областта на повишаването на благосъстоянието на децата, развитието на социалните услуги и изпълнението на реформата за деинституционализация на грижите за деца. До момента тя заемаше длъжността съветник към политическия кабинет на министъра на труда и социалната политика с ресори социално включване, социални услуги и подкрепа за детето и семейството.

В периода 2019 – 2023 г. Елка Налбантова работи като експерт „Закрила на детето“ към Звено за управление на проекта за пилотно прилагане на Гаранция за детето на Европейския съюз в България по договор на УНИЦЕФ България с Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика.

Притежава магистърска степен по биология от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Има придобита допълнителна квалификация като психолог.

С друга заповед на министър-председателя Мая Василева е освободена от длъжността заместник-министър на труда и социалната политика.