Забраняват фойерверките след 22.00 часа

Забранява се провеждането на илюминации или използването на фойерверки, създаващи силен шум, смущаващ живущите в населените места на община Поморие в интервала от 22:00 ч. до 07:00 ч. , сочи заповед на кмета на община Поморие № РД – 16 – 600 от 20.06.2016 г.. В нея се посочва още, че  при организиране на публични и масови увеселения, културни, спортни и други мероприятия, предвиждащи провеждането на илюминации или използването на фойерверки, създаващи силен шум, организаторът следва предварително да уведоми кмета на общината, съответно на кметствата или кметските наместници, както и Районно управление „Полиция“ – Поморие.