Зонално съвещание се проведе по инициатива на Апелативен съд – Бургас в Равда

Над 120 съдии и служители от района на Апелативен съд – Бургас и Апелативен съд – Варна се включиха в зонално съвещание, проведено по инициатива на Апелативен съд – Бургас на 17 и 18 септември в с. Равда, община Несебър.

Съвещанието беше организирано от Националния институт на правосъдието по проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни  служители“, финансиран от ОП „Добро управление“.

Зоналната среща беше на тема: „Характерни признаци и техники на измамното поведение“, с участието на единствения криминален лингвист у нас – Христина Шушков и криминалния психолог Тодор Тодоров.

В своите презентации лекторите акцентираха на въпроси, свързани с поведенческите симптоми на честните и нечестни заподозрени, анализа при воденето на беседа, признаците на измамно поведение, видовете лъжи, както и на особеностите на манипулативната реч.

Предмет на оживени дискусии сред участниците бяха реални ситуации от практическата работа на двамата специалисти във връзка с изготвянето на психологически профили на лица, извършили престъпления или такива, чиито спорни твърдения или поведение са обект на професионално изследване.