Иван Вълков: С промени в Закона на автомобилните превози целим уеднаквяване на правилата и контрол на таксиметровата дейност

„С проекта на Закон за изменение на Закона за автомобилните превози предлагаме таксиметровият превоз на пътници да се извършва само от търговци, притежаващи удостоверения за регистрация. По този начин целим уеднаквяване на правилата за всички в този бранш, както и постигнем по-ефективен контрол”. Това заяви народният представител от ГЕРБ Иван Вълков, който заедно с Цветомир Михов внесоха в Народното събрание законопроект с изменения относно таксиметровата дейност.
Според настоящите текстове и прилагането им към момента таксиметров превоз на пътници може да се извършва по два начина. Единият е от търговци, притежаващи удостоверения за регистрация, или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. „При регистрационните режими административният орган проверява наличието на установените нормативни изисквания и при съответствие разрешава, без право на преценка по целесъобразност, извършването на стопанската дейност. Държавата е регулирала тази стопанска дейност, поставила е и условия, на които трябва да отговарят лицата, извършващи таксиметрови превози. В същото време обаче се е създала възможността същата дейност да бъде извършвана и без регистрация”, поясни Иван Вълков, който е и зам.-председател на парламентарната комисия по транспорт
Той коментира, че по този начин лицата, които извършват таксиметров превоз на пътници, не са равнопоставени – някои от тях трябва да отговорят на определени със закона изисквания и да се регистрират, а други – извършват тази дейност без да се регистрират.
„С внесения законопроект целим уеднаквяване на условията и справедливост за всички. Ще се премахнат и затрудненията при извършването на контрола за спазването на закона, които към настоящия момент съществуват предвид необходимостта да се изследва въпросът кой действително е превозвачът, извършващ дейността”, допълни народният представител от ГЕРБ.