Изземване на имоти в Росенец

Със заповед на областния управител проф. Мария Нейкова днес комисия от Областна администрация Бургас извърши фактическо изземване на три броя временни преместваеми обекта (тип бунгало), ведно с движимите вещи в тях, разположени неправомерно и без необходимите разрешения в имот – публична държавна собственост, в Лесопарк „Росенец“.

Преместваемите обекти представляват постройки с размери: 45 кв.м., 27 кв.м. и 14 кв.м., използвани като спално помещение, склад и пункт за видеонаблюдение.

Изземването се извърши със съдействието на органите на МВР-Бургас.

В присъствието на комисията и органите на реда ключар отвори помещенията, експертите описаха движимите вещи, смениха се бравите и бяха поставени обозначителни знаци за забрана за влизане отново в тях.

За констатираните нарушения е съставен протокол.

„Разпоредих да се направи оглед на всички държавни имоти в областта. Експерти на Областна администрация Бургас констатираха безобразни нарушения. Това е само началото на предприетите мерки срещу нарушителите съгласно вменените ми правомощия като областен управител и като стопанин на държавните имоти в област Бургас“, заяви областният управител проф. Мария Нейкова.