Искане за финансиране на укрепването на имот вследствие на ерозионни и абразивни процеси в кв. Сарафово

Областният управител проф. Мария Нейкова отправи искане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за финансиране на дейности по укрепването на имот вследствие на ерозионни и абразивни процеси в кв. Сарафово.

Заради проливните дъждове миналата година в района на крайбрежната алея, която се използва като пешеходна и велосипедна връзка между Солниците на Бургас и кв. Сарафово, се наблюдават пукнатини и пропадания.

Със заповед на областния управител бе назначена междуведомствена комисия, включваща представители на Областна администрация Бургас, Община Бургас, „Геозащита“ ЕООД – Варна и РД ПБЗН-Бургас, които направиха оглед на проблемния участък. Скалната маса се е свлякла върху територията на морски плаж „Сарафово – юг“ и се създават реални предпоставки от пропадане на пътя, което би довело и до инциденти с преминаващи граждани. Поставена е сигнализация от Община Бургас, но преминаването през опасните участъци не е преустановено.

„След направените констатации на комисията се установи необходимостта от извършване на спешни мероприятия по заскаляване и укрепване на алеята, за да се запази от морската вода и отводняването на съседната територия“, обясни областният управител. „Областна администрация Бургас направи проучване и разполага с оферта за изработване на инвестиционен проект, който ще бъде възложен от областния управител, след осигуряване на необходимите финансови средства“, допълни още Мария Нейкова.

Отправеното искане от областния управител проф. Нейкова до Междуведомствената комисия към Министерския съвет е за отпускане на финансови средства в размер на 116 760 лв. с ДДС, необходими за проучване и изготвяне на проект за възстановяване на пешеходната и велосипедна връзка между бургаските солници и кв. Сарафово. При необходимост ще бъдат поискани допълнителни средства за проектиране на дейности, установени в процеса на проучването и проектирането, както и средства за изпълнението на проекта по възстановяването на алеята.