Конкурс за младши изпълнителски длъжности в ОД на МВР-Бургас

ОД на МВР-Бургас обявява конкурс за младши изпълнителски длъжности. В Областна дирекция на МВР – Бургас със заповед №8121к-2097/18.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в МВР на младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка. На основание член 5, алинея 5 от Наредба №8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР, конкурсът ще се проведе със служители на МВР по член 142, точка 2 и точка 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
Длъжностите обявени в конкурса, са както следва:
Първо районно управление – Бургас
Сектор “Охранителна полиция”
Група “Охрана на обществения ред”
Полицай – старши полицай – 1 (една) длъжност

Второ районно управление – Бургас
Сектор “Охранителна полиция”
Група “Охрана на обществения ред”
Полицай – старши полицай – 1 (една) длъжност

Отдел “Охранителна полиция”
Сектор “Пътна полиция”
Група “Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”
Младши автоконтрольор ІІ-І степен – 1 (една) длъжност