Конкурс за най-интересната идея за изработване на контейнери

Сдружение „Европа и Ние”, Поморие изпълнява съвместно с Регионален екологичен център, Молдова, Център за екологично консултиране Галац, Румъния, Център за екологично консултиране Кахул, Молдова и Асоциация „Cutezatorul”, Молдова и Център за регионални изследвания, Украйна проект „Повишаване на обществената информираност по управление на твърдите отпадъци в северозападната част на Черноморския регион – По-малко отпадъци на Северозапад”, финансиран с помощта на ЕС чрез Черноморската оперативна програма 2007 – 2013.

В рамките на проекта Сдружение „Европа и Ние” организира конкурс за най-интересната идея за изработване на „контейнери” за разделно събиране на отпадъците

Условията за участие в конкурса са:

  • Контейнерите да са за битово ползване – в дома, в класната стая, на работното място;
  • Всички контейнери да са изработени от отпадъци – пластмасови туби, бидони, кашони и др.;
  • Възможен е неограничен брой участия с различни идеи.

Ще се присъди награда (фотоапарат) на победителя в конкурса за най-интересната идея за изработване на „контейнери” за разделно събиране на отпадъците у дома и в класната стая.

До участие в конкурса се допускат участници, изпратили на email: europeandwe@yahoo.com в срок до 30.04.2013 г. следното:

  • До 3 снимки на идеята си;
  • Трите имена, точен адрес и телефон за контакти.

Печелившата и останалите конкурсни творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризирането и презентирането на проекта.