Матурата по български език и литература е на 19 май

Близо 600 учители и университетски преподаватели от цялата страна ще оценяват в електронна среда изпитните работи от предстоящата сесия на ДЗИ.  По традиция изпитната сесия започва с матурата по български език и литература, която ще се проведе в петък, 19-ти май. Тестът се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и 2 с разширен свободен отговор. Последният 41-ви въпрос включва писане на есе или интерпретативно съчинение, като за втора поредна година ще има две отделни теми, съобщи Евгения Костадинова, директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование” в МОН пред БНТ. И тази година за тройка ще са необходими 30 точки.
Вторият задължителен държавен зрелостен изпит ще се проведе на 23-ти май. Профилиращите предмети, от които зрелостниците ще избират, са общо 18, но изпитите ще са 27, защото тези по чужд език се полагат на различни нива в зависимост от учебния план. На същата дата завършващите професионално образование полагат задължителния си държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
По време на изпитната сесия май-юни Министерството на образованието и науката ще организира общо 83 изпита. Тук се включват първата, втората, допълнителните матури (включително изпитите по различните нива на чужд език), както и изпитите на валидирането на умения.