НАП обяви конкурс за директор в Бургас, заплата- 2 250 лева

Националната агенция за приходите търси трима директори на териториалните си структури във Варна, Бургас и Велико Търново. Кандидатите трябва да имат поне 7 годишен професионален опит, както и минимална образователна степен „магистър“.

Желаещите да се включат в надпреварата за директорските постове, трябва също да притежават стратегическа, лидерска и управленска компетентност, както и да са екипно ориентирани в работа си. Задължително условие за бъдещите директори на трите дирекциите на НАП е също да притежават задълбочени познания в областта на данъчното и осигурително законодателство.

От НАП са поставили и специфично изискване за заемане на длъжността, а именно получено разрешение за достъп до класифицирана информация. Процедурата по проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация ще се извършва само на класираните кандидати , съобщи Poligraff.net

Конкурсът за териториалните директори ще се проведе на три етапа. На първия желаещите ще трябва да представят писмена разработка на управленска тематика. Освен това те ще попълнят и тест за личностни качества, а одобрените кандидати ще бъдат интервюирани от комисия. Размерът на работната заплата, определена за длъжността „директор на териториална дирекция на НАП” е 2250 лв., уточняват от НАП.

Срокът за подаване на документите е 30 септември 2013 г. Всички условия, на които трябва да отговарят желаещите, както и необходимите документи за кандидатстване, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Агенцията www.nap.bg.