Недостатъчен контрол е причина за размяната на бебетата в столичната АГ болница

Недостатъчен контрол е причина за размяната на бебетата в столичната АГ болница “Шейново” – това е установила проверката на Изпълнителната агенция “Медицински надзор”. Ще бъдат издадени указания за изпълнение на алгоритмите, за да не се допускат подобни грешки, обяви директорът проф. Росен Коларов. Всички по веригата не са обърнали внимание, че бебетата и майките са с различни номера на гривните.

Заради случая с разменените бебета ще бъдат глобени и наказани административно началничката на неонатологичното отделение, главната сестра и старшата сестра в болница “Шейново”, обяви още изпълнителният директор на “Медицински надзор”, цитиран от БНР. Той посочи също, че при проверката на агенцията са установени  нарушения на поне четири текста от медицинския стандарт по неонатология.

Това, което касае разменените бебета е в нарушение на Наредба 49  – не са сравнени номерата на майката и на бебето. Има нарушение на чл.71 от Закона за лечебните заведения , в който е разписано, че началникът на клиниката отговаря за работата на лекарите, чл.70, ал.2. Главната сестра, акушерка в случая отговаря за цялостната дейност на акушерките и отговаря за спазване на Правилника за дейността и вътрешния ред, в случая на структурното звено, както и старшата акушерка, която трябва да упражнява контрол на акушерките и подчинените.
На майката, която е родила секцио, са поискани пари за екип, въпреки че е била приета по спешност, което също е нарушение