Ново финансиране за европейски университети по програма „Еразъм+“

Европейската комисия обяви резултатите от поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2023 г. за инициативата „Европейски университети“, с която се предоставя подкрепа за алианси на висши учебни заведения.

С добавянето на седем нови алианса по инициативата, броят им вече става 50 и в тях участват над 430 висши учебни заведения в 35 държави, включително шест университета от България.

С рекорден общ бюджет от 402,2 милиона евро от програмата „Еразъм +“ за тази покана всеки алианс получава бюджет в размер до 14,4 милиона евро за четири години.

За повече информация вижте съобщението тук.