НС прие допълнителното удължаване на бюджета

С 207 гласа „за”, нито един против и въздържал се Народното събрание прие с предложените редакционни предложения допълнително удължаване на бюджета.

До приемане на закон за държавния бюджет, но не по-късно от 31 юли 2023г., приходите се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходи, предоставянето на трансфери е в размер, не по-голям от размера им за същия период на предходната година, като се отчитат влезли в сила актове на парламента и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси.

Депутатите определиха и последователността за извършването на разходите, предоставянето на трансферите от държавния бюджет и залагането на лимити от Министерството на финансите – плащания по обслужване на държавния дълг и вноската на страната ни в ЕС; трансфери за съдебната власт, социалноосигурителните фондове, общините, сметките от ЕС за Националния фонд и за ДФ”Земеделие”; БТА, БНТ, БНР; лимити за плащания на бюджетните организации; др. разходи.

Решението влиза в сила от Деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

Министърът на финансите Асен Василев заяви, че към момента в хазната има над 10 млрд.лв., така че “всякакви приказки за фалит са несъстоятелни”. “Причината да разглеждаме този проект не е липсата на пари, а защото трябва да имаме право да ги харчим до приемане на нормалния закон за бюджета”, подчерта той.

“Що се отнася до това, какви политики ще бъдат заложени в него, това зависи от отделните министри”, изтъкна Василев. Следващите две седмици ще говорим, така че да можем да се разпрострем според кесията си в рамките на 3 процента дефицит, посочи той, цитиран от Кросс.