Обновяват детската площадка по ул. „П. Яворов“ по проект „За чисто Черно море“

Одобрено бе проектното предложение за Създаване на екозона за рекреация и популяризиране на дейности „За чисто Черно море“ по процедура BG14MFOP001-4.125 мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ от СВОМР на МИРГ “Поморие” – ПВДР 2014-2020. Вече е избран изпълнител и предстои начало на дейностите, с които ще бъде изцяло обновена съществуващата в момента детска площадка по ул. „П. Яворов“, съобщиха от общината.

Предвижда се доставка и монтаж на нови детски уреди за игра с тематика „опазване на Черноморското крайбрежие“. Материалите, с които ще се изгради площадката, са рециклирани, като ще бъдат поставени табели с интересни факти за последиците от човешката дейност и замърсяването на Черно море. Предвидени са кошчета за разделно събирани отпадъци, свързани с въжета със син, жълт и зелен цвят. Идеята е под формата на игра в децата да се изгради отговорност за опазването на околната среда.

С помощта на инсталираните интерактивни табла малчуганите ще се учат да връзват морски възли и да определят пътя на рибата, морската звезда и костенурката. На детската площадка ще се провеждат разяснителни срещи с деца и родители, наречени „Синя стая“, като целта ще е отново грижата за по-чисто Черно море.